Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2011

Svenska medier i topp när demokratimål jämförs

En ny internationell undersökning visar att svenska nyhetsmedier väl klarar de grundläggande demokratimålen när det gäller information, granskning och debatt. I jämförelse med nio andra demokratiska stater hamnar Sverige i topp när dessa mål undersöks.

Undersökningen baseras på ett internationellt forskningsprojekt, Media for Democracy Monitor och omfattar 10 länder, Australien, Finland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Alla länders medier har jämförts utifrån ett gemensamt utformat demokratiindex där en rad olika indikatorer studerats för att värdera graden av fri informationsförmedling, medborgerligt deltagande i medierna och mediernas granskningsfunktion

– Svenska medier får högsta poäng av alla länder som har jämförts i studien, säger Lars Nord vid Mittuniversitetets demokratiinstitut DEMICOM. Han har fungerat som svensk projektledare i det internationella forskningsprojektet.

Lars Nord understryker dock att bilden inte är entydig positiv, utan att tätpositionen i viss utsträckning kan förklaras av andra länders brister i att nå de grundläggande demokratimålen.

Både när det gäller deltagande och granskning finns det utrymme för förbättringar även i Sverige.

Hela undersökningens resultat och en ingående beskrivning av projektet finns i den nya boken Media for Demoracy Monitor. A Cross national Study of Leading News Media (Nordicom) redigerad av Josef Trappel, Hannu Nieminen och Lars Nord.

Den svenska undersökningen har genomförts av Torbjörn von Krogh och Lars Nord vid DEMICOM, Mittuniversitetet. De kan också svara på frågor kring de svenska resultaten.

Frågor kan ställas till:
Lars Nord, professor i politisk kommunikation, tel. 060 – 14 86 25, mobil 070 – 550 93 33
Torbjörn von Krogh, Institutet för mediestudier, Sim(o), och Mittuniversitetet, tel. 070-738 49 13

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera