Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2011

Kraftigt minskad dödlighet vid plötsligt hjärtstopp

För bara några decennier sedan var människor som drabbades av ett plötsligt hjärtstopp dömda att dö. I dag räddas en människa med hjärtstopp till livet ungefär var sjätte timma i Sverige. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som granskat samtliga fall av hjärtstopp i Göteborg under 30 år.

Under de senaste decennierna har det skett en fantastisk utveckling vad avser omhändertagande av patienter som drabbats av plötsliga hjärtstopp. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som granskat 3 871 fall av oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus i Göteborg mellan åren 1980 och 1999.

I avhandlingen, där doktoranden och legitimerade läkaren Martin Fredriksson studerat både hur patienterna tagits omhand och vad resultatet blivit, ingår flera delarbeten, bland dem tre artiklar som för första gången i Sverige på ett omfattande och systematiskt sätt belyser hjärtstopp som sker innanför sjukhusets väggar.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset drabbades 1 115 personer av hjärtstopp mellan 1994 och 2002. Totalt överlevde 37 procent av patienterna, och 86 procent av dem var fortfarande i livet ett år senare.

För patienter som kunde behandlas med hjärtstartare (defibrillator) var chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp tre gånger högre på sjukhus jämfört med om de drabbats utanför sjukhuset. För de som inte kunde behandlas med hjärtstartare var överlevnaden sju gånger högre inom sjukhusets väggar.

Skillnaden beror bland annat på att tiden till dess att hjärtstartaren är påkopplad och ger sin första strömstöt är mycket längre utanför sjukhus jämfört med inne på sjukhus.

–Men även andra faktorer spelar in, som att de flesta patienter som drabbas på sjukhus har en typ av hjärtstopp som kan behandlas med hjärtstartare, och att kvaliteten på hjärtlungräddningen är bättre på sjukhus där den drabbade snabbt kommer till mycket avancerad sjukvård, säger Martin Fredriksson.

Men även överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus har ökat det sista decenniet.

–Det beror sannolikt på flera faktorer, bland annat introduktionen av så kallad mekanisk hjärtkompression, men också på att hjärt-lung-räddning utförd av vittnen blivit vanligare, samt att eftervården på sjukhus har förbättrats, säger Martin Fredriksson.

Av de 3 871 med plötsligt hjärtstopp överlevde totalt sett 8,8 procent och kunde skrivas ut från sjukhuset. Bland undergruppen av personer som drabbades av så kallat kammarflimmer, vilket är den typen av hjärtstopp som kan behandlas med en hjärtstartare, kunde var femte patient skrivas ut.

Avhandlingen Cardiac arrest outside and inside hospital from a 30-year perspective in the Municipality of Gothenburg försvaras vid en disputation den 10 november.

Kontaktinformation
Kontakt:
Martin Fredriksson, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0708-110699
Martin.Fredriksson@vgregion.se

FAKTA
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och den drabbade förlorar medvetandet och är utan livstecken. Vid ett plötsligt hjärtstopp, som ofta orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm hos många i ett så kallat kammarflimmer. Om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död för varje minut som går innan behandling startar, vilket gör det livsviktigt att omgivningen snabbt agerar med hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera