Artikel från Högskolan på Gotland
3 november 2011

Nytt tvärvetenskapligt nätverk för forskning om tecknade serier

Ett internationellt tvärvetenskapligt nätverk har bildats kring akademisk forskning om tecknade serier. Nätverket kommer bland annat att studera serier som propagandaverktyg, manga och internationaliseringen av serier samt serier som läromedel.

Tecknade serier har inta bara tagit plats på tidningarnas kultursidor, de väcker även ett allt större intresse inom den akademiska världen.  

På initiativ av historikern Anne Magnussen (Syddansk universitet) bildas nu ett nordiskt nätverk för forskning om tecknade serier: NNCORE, Nordic Network for Comics Research.

Här förenas disputerade forskare och forskarstuderande från de nordiska länderna och Estland med kompentens inom konst- och medievetenskap, historia och sociologi.

Nätverket kommer bland annat att studera serier som propagandaverktyg, manga och internationaliseringen av serier samt serier som läromedel.

Nätverket bekostas av det danska forskningsrådet över en period på två år. NNCORE vill skapa ett starkt nordiskt nätverk som kan samarbeta med andra nationella och internationella nätverk för att åstadkomma ny interdisciplinär forskning. Ett första möte ägde rum den 27-29 oktober i Odense.

Från Högskolan på Gotland ingår Michael F. Scholz, professor i modern historia, i NNCORE:s styrelse. Han leder också en av de tematiska grupperna: ”The power of comics: propaganda and censorship”.

NNCORE:s hemsida:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ihks/Forskning/Forskningsnetvaerk/NNCORE?sc_lang=en

Kontaktinformation
Mer information: michael.scholz@hgo.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera