Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2011

Ny metod för säkrare dosering av blodförtunnande medicin

Äldre med förmaksflimmer behandlas ofta med blodförtunnande mediciner. Problemet är att läkemedlen är svåra att dosera vilket gör att patienterna måste ta prover regelbundet. Forskare vid Sahlgrenska akademin och Chalmers har tagit fram en ny metod som ger säkrare riskbedömning.

Förmaksflimmer är en mycket vanlig rubbning av hjärtrytmen, som ökar risken att drabbas av stroke och död. Generellt medicineras förmaksflimmer med läkemedlet Waran.

Idag beräknas Warandosen genom mätningar av blodets koagulation. Om provet visar för låg nivå så höjer man dosen, om nivån är för hög sänks den; om provet bedöms dåligt måste patienten ta tätare prov, är det bra kan provintervallet förlängas.

Marcus Lind, doktor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare inom NU-sjukvården, har i en studie utförd på 20 000 patienter i Sverige provat en ny mätmetod som ger betydligt säkrare utlåtanden om vem som ligger i riskzonen för allvarliga komplikationer och sjukhusinläggningar.

Vår metod tar hänsyn till hur tjockleken på blodet varierar upp och ned. På så sätt kunde vi betydligt säkrare påvisa vilka patienter som riskerar att drabbas av stroke, blödning eller död, säger han.

Den nya metoden tar också hänsyn till värdenas extremer.

— Tidigare har man enbart kontrollerat i vilken utsträckning patienter ligger mellan riktvärdena. Med den nya metoden kan vi på ett noggrannare vis belysa i vilken omfattning koagulationen varierar inom och utanför detta område, säger Anders Odén, professor i biostatistik vid Chalmers tekniska högskola som varit central i metodframtagandet.

Den nya metoden ökar möjligheterna att förstå vilka patienter som är i riskzonen för komplikationer och ger därmed en indikator för att intensifiera kontroller och sannolikt minska riskerna.

— Detta är också viktigt eftersom man just nu diskuterar att vissa patienter, som är dåligt inställda på Waran, eventuellt bör byta till andra sorters läkemedel. Den nya metoden visar mer exakt vilka detta gäller för, säger Marcus Lind.

Kontaktinformation
Kontakt
Marcus Lind, specialistläkare NU-sjukvården och medicine doktor Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0738-311742
lind.marcus@telia.com

Anders Odén, professor i biostatistik vid Chalmers tekniska högskola
0303-22 40 90
Anders.oden@mbox301.swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera