Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2011

Egenvård räddning vid funktionella mag-tarmbesvär

Kerstin Stake Nilsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning hur patienter med funktionella mag-tarmbesvär utvecklat en stor kunskap inom egenvård. Hon undersöker i avhandlingen ”Funktionella mag-tarmbesvär, symtomutveckling över tid samt egenvård” hur denna patientgrupp finner egna behandlingsalternativ i form av huskurer då sjukvården inte har något att erbjuda.

Efter 25 år som sjuksköterska riktade hon uppmärksamheten mot en grupp som visade missnöje och oro över att inte få någon diagnos trots symtom, personerna med funktionella mag-tarmbesvär. “Funktionell” därför att ingen sjukdom kan påvisas som orsakar symtomen.

På arbetet men också bland släkt och vänner fanns många med upplevelser av funktionella mag-tarmbesvär. Alla vittnade om samma frustration – att inte förstå “vad som var fel” och inte “få något besked” från sjukvården. Samtidigt berättade de gärna om sin egen uppfinningsrikedom, egna metoder att hantera besvären när ingen lindring och bot fanns att få.
Vad händer med funktionella mag-tarmbesvär om “tiden får göra sitt”, om livsstilen förändras? Orkar och vågar man vänta? Hur hanteras de dagliga besvären när symtomen finns men inte diagnosen?

Kerstin Stake Nilssons uppföljning visar att en del av symtomen försvinner av sig själv medan andra kvarstår. Ett positivt resultat är att det uppstår en stor uppfinningsrikedom i att söka och finna egna behandlingsalternativ.
 
Vad har egenvården för relevans när diagnos och behandlingsmöjligheter firar triumfer dagligen, genom utveckling av nya teknologier som genteknik och transplantationsteknik?

–  Gruppen funktionella mag-tarmbesvär står inte “högst på listan” för att finansieras med stora forskningsbidrag även om både gruppen, lidandet och samhällskostnaderna är stora. Personer med långvariga, funktionella mag-tarmbesvär, som ibland har “ont både i kropp och själ” bör uppmärksammas. Även om vi inte alltid kan göra så mycket, kan vi höra hur personerna upplever besvären och hur de själva tar sig an dem. Allt för att kunna vara ett stöd.

Förhoppningen att avhandlingen blir en av många pusselbitar som breddar och skapar ny kunskap inom området egenvård för personer med funktionella mag-tarmbesvär. Den 28 oktober försvarar Kerstin Stake Nilsson sin avhandling i Kugelbergssalen, Karolinska sjukhuset.

För mer information, v v kontakta:
Kerstin Stake Nilsson, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv, 026-64 82 10

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera