Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2011

Patienters förtroende framgångsfaktor för implantatbehandling

Om patienten känner förtroende för sin tandläkare är möjligheten stor att patienten också blir nöjd med sin implantatbehandling. Dessutom har allmänheten fått ett ökat intresse och kännedom om behandlingsmetoden. Det visar studier gjorda av Birger Narby, övertandläkare och klinikchef vid specialisttandvårdskliniken Kaniken, Folktandvården, Landstinget i Uppsala län. Fredagen den 28 oktober disputerar han på avhandlingen "Factors shaping demand for prosthetic dentistry treatment with special focus on implant dentistry" vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Möjligheterna att ersätta skadade eller förlorade tänder med implantat har ökat under de senaste tjugo åren. Samtidigt har allt fler tandläkare skaffat sig kunskap om metoden vilket innebär att det inte längre krävs specialistvård för att få implantatbehandling.

Birger Narby har med hjälp enkätundersökningar bland annat studerat hur attityder och efterfrågan på behandling med implantat har förändrats. 1989 skickades enkäter ut till 3 000 slumpvis utvalda personer från båda könen i ålder mellan 45 till 69 år i Örebro län. Tio år senare gjordes undersökningen om och resultatet visar att intresset för behandlingsmetoden hade ökat kraftigt under perioden.

Birger Narby menar att det finns flera förklaringar.
– Genom massmedia har metoden blivit mera känd bland allmänheten och den har spridit sig som ringar på vattnet. Samtidigt har fler tandläkare lärt sig tekniken och kan erbjuda sina patienter behandling, säger han.

Resultatet visar också att skillnaderna mellan tätort och landsbygd har minskat vad gäller efterfrågan på implantat. Men fortfarande har patienternas ekonomiska situation betydelse.
– Efterfrågan hindras av olika faktorer, exempelvis kostnader och tillgång till tandläkare, säger Birger Narby som menar att ett sätt att påverka det ekonomiska problemet är via tandvårdsförsäkringen.
– Men då krävs det att samhället anser att det är viktigt att medborgarna har fastsittande tänder.

I sina studier har Birger Narby också undersökt vad samspelet mellan patient och tandläkare betyder för behandlingsresultatet. Med hjälp av patientintervjuer i en kvalitativ studie har han visat att förtroende är en avgörande faktor.
– Förtroendet mellan patient och tandläkare och om samarbetet har fungerat bra under behandlingstiden har stor inverkan om patienten ska bli nöjd med resultatet, säger Birger Narby och menar att det inte heller går att objektivt avgöra vilka patienter som behöver implantat.

– Behovet skiljer sig åt beroende på hur patienterna upplever sin situation. Det är också patienterna som ska avgöra om de vill ha behandling. Något objektivt protetiskt vårdbehov finns inte. Tandläkarens roll är att skapa en dialog och redogöra för olika behandlingsalternativ som ger patienten möjlighet att göra ett val.

Disputation:
Factors shaping demand prostethic dentistry treatment with special focus on implant
Birger Narby
Tid: 2011-10-28, Kl. 09:15–12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola

Kontaktinformation
För mer information kontakta Birger Narby på telefon 0701-72 44 92 eller via e-post: birger.narby@lul.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera