Tema

Nationella klimatmål utmaning för turismbranschen

De nationella klimatmålen innebär stora utmaningar för turismbranschen. En ny rapport från Mittuniversitetets turismforskningsinstitut Etour visar att myndigheter, destinationsbolag och enskilda turismföretagare måste bli bättre på att ta fram strategier för hållbar energianvändning.

Det behövs också en infrastruktur som tillgodoser de krav som ställs i och med omställningen till klimatneutralt resande. Annars riskerar fjällturismens aktörer att förlora utvecklings- och konkurrenskraft.

–  Även om det finns en medvetenhet om behovet att minska verksamheternas energianvändning så är det oftare en kortsiktig fråga om energikostnader snarare än en strategisk fråga för att säkra sin framtida konkurrenskraft. Avsaknaden av långsiktiga och övergripande strategier för att anpassa verksamheten inom ramen för de nationella klimatmålen är ett problem, säger Bosse Bodén, turismforskare och författare till rapporten.

Bosse Bodén har intervjuat företrädare för enskilda turismföretag, destinationsbolag och kraftbolag i Jämtland och Dalarna för att identifiera de viktigaste frågorna när det gäller omställning av den egna verksamheten inom ramen för de nationella klimat- och miljö­målen.

Rapporten visar att den enskilt viktigaste frågan är den externa tillgängligheten. Det måste finnas en väl fungerande infrastruktur med möjlighet att tillgodose behoven från omställningen till klimatneutralt resande, med en kalkyl som inkluderar både tid och pris. Energieffektivisering framhålls också som en strategiskt viktig fråga, inte minst på grund av de alpina skiddestinationernas energislukande system.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.miun.se/etour
Frågor kan ställas till:
Bosse Bodén, turismforskare, tel. 0730-62 77 39, e-post: bosse.boden@miun.se
Anders Mossing, informatör Etour, Mittuniversitetet, tel. 063-19 58 08 alt. 070-273 69 53
 

Nationella klimatmål utmaning för turismbranschen

 lästid ~ 1 min