Artikel från Göteborgs universitet
27 oktober 2011

Många företagsnedläggningar väntar när äldre småföretagare slutar

EU:s befolkning blir äldre och allt färre ska försörja den åldrade befolkningen. I Sverige förvärras en redan kritisk sysselsättningssituation av att 25 procent av företagsledare i små och medelstora företag planerar att dra sig tillbaka inom fem år och i vart tionde fall beräknas det medföra en företagsnedläggning. Forskning från Göteborgs universitet visar nu vad som kan göras för att behålla de äldre på arbetsmarknaden.

Inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet Best Agers har forskare vid Göteborgs universitet bland annat gjort demografiska studier av Västra Götalandsregionen och i Norrbotten.
– Större städer klarar sig bra även på sikt. Men stora delar av landsbygden, också i Västra Götalandsregionen, präglas av låga födelsetal och utflyttning. Det kommer att bli svårt att upprätthålla samhällsservice där, säger Roland Kadefors, docent vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Forskarna har gjort demografiska analyser, prognostiserat utflyttning och framtida ålderssammansättningar.
I Sveriges småkommuner står de små och medelstora företagen – företag som har färre än 250 anställda – för en stor del av sysselsättningen. Sverige har bland de äldsta företagsledarna i den kategorin företag i Europa, av historiska och politiska skäl. 25 procent av dessa företagare slutar inom fem år, 40 procent inom tio år. Det motsvarar 55 000–60 000 företag, 175 000 företag om ensamföretagarna inbegrips. Det berör över 700 000 arbetstillfällen på dessa företag. Risken för nedläggning beräknas till cirka tio procent, motsvarande 70 000 arbetstillfällen.

– Generationsväxlingar är kritiska tillfällen för små företag. Antingen tar en familjemedlem eller anställd över, eller så säljs företaget till någon utomstående, och det kan gå bra eller dåligt. Alternativet är nedläggning, säger Roland Kadefors.
Forskarna inom de åtta deltagande länderna har inom ramen för forskningsprojektet Best Agers identifierat hindren som finns inom respektive land för att arbetskraft över 55 år kan stanna kvar inom arbetslivet, eller för att återinträda i det. Arbetstagare, arbetsgivare och myndighetsföreträdare har intervjuats.

Resultatet för Sverige är ett 17-punktsprogram, där ett antal åtgärder listas, på arbetstagarnivå, på arbetsgivarnivå och på samhällsnivå. Roland Kadefors pekar på en av punkterna inom samhällsnivån som särskilt viktig; den handlar om att vara föregångare.
– Det är viktigt att äldre människor engageras i riksdagsarbetet och i annan synlig offentlig verksamhet. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll i riksdagen där färre människor är över 65 år i nuvarande riksdagen än i den förra.

Kontaktinformation
För mer information:
Roland Kadefors, docent, institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, telefon: 031–786 32 24, 0706–23 35 34, e-post: roland.kadefors@av.gu.se,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera