Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2011

Dagens pensionär en annan än gårdagens

Äldre idag har mer sex, skiljer sig oftare, är smartare och mår bättre. Det visar ett mångårigt forskningsprojekt som jämfört hur det är att vara gammal idag jämfört med för trettio år sedan. – Det är dags att börja prata om det nya åldrandet, säger forskaren Ingmar Skoog.

Andelen äldre ökar i hela världen. Beräkningar visar att medellivslängden i Europa vid nästa sekelskifte kommer ligga på 100 år.

Samtidigt förändras åldrandet och vad vi förväntar oss av det. Ett omfattande forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har under flera år jämfört äldre på 1970-talet med äldre på 2000-talet. Projektet, kallat H70-undersökningen, vittnar om ett åldrande som på flera sätt drastiskt förändrats.

Andelen äldre med utbildning över grundskola har till exempel ökat från 14 procent till nära 40 procent både bland män och kvinnor. Detta avspeglas i att dagens 70-åringar får betydligt bättre resultat på intelligenstester än jämnåriga fick på 70-talet.

Andelen gifta har ökat – liksom andelen frånskilda. Samtidigt är äldre idag mer sexuellt aktiva och andelen med sexuella svårigheter som till exempel impotens har minskat.

Resultaten från långtidsstudien kan vara motsägelsefulla, inte minst när det gäller äldres sociala nätverk:

– H70-studien visar att äldre på 2000-talet är mer utåtriktade än de på 70-talet, till exempel pratar man mer med sina grannar. Samtidigt har andelen äldre som känner sig ensamma ökat betydligt, säger professor Ingmar Skoog vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som leder studien.

Den psykiska hälsan tycks ändå inte ha förändrats. Demenssjukdomar är lika vanliga idag som för trettio år sedan, och även om fler äldre anser sig milt deprimerade har djupare depressioner inte blivit vanligare. Allt fler äldre klarar dessutom vardagsbestyren själva: andelen som behöver personlig hjälp med städning har minskat från 25 procent till 12 procent, medan bara fyra procent behöver hjälp med att bada jämfört med 14 procent på 1970-talet.   

– Vår slutsats är att dagens pensionärer i stort sett är friskare och piggare än de var för 30 år sedan. Detta kan vara intressant både i diskussionen om när den obligatoriska pensionsåldern ska förläggas och med tanke på de stora årskullar som nu når pensionsåldern, säger Ingmar Skoog.

Kontakt:  Professor Ingmar Skoog, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, telefon: 031—343 8640, 0709—433 681, e-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se  

Kontaktinformation
FAKTA H70-UNDERSÖKNINGEN H70-undersökningen i Göteborg startade 1971. Mer än 1000 70-åriga män och kvinnor födda 1901-02 undersöktes då av läkare och blev intervjuade om sina liv, bland annat för att kartlägga sjukdomar i äldre befolkningar, vilka riskfaktorer som finns, äldres funktionsförmåga och sociala nätverk. Deltagarna undersöktes igen vid 75 års ålder och sedan vid regelbundna tillfällen fram till 105 års ålder då den sista deltagaren gick bort. År 2000 startades en ny undersökning av 70-åringar födda 1930 som undersöktes med samma metoder, vilket gör det möjligt att både följa en viss generation genom livet och att jämföra olika generationer med varandra.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera