Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2011

Folkrörelsepartiernas död

Medlemsantalet i de politiska partierna minskar. En ny avhandling i statsvetenskap från Stockholms universitet visar att de kvarvarande medlemmarna blir alltmer lika partiledningarna. Detta utmanar bilden av partiorganisationerna men har i förlängningen även betydelse för hur demokratin fungerar.

Bild:Svend Dahl Fotograf:Jashar Ghavampour

Svend Dahl har i sin doktorsavhandling Efter folkrörelsepartiet: Om aktivism och politisk förändring i tre svenska riksdagspartier intervjuat aktiva medlemmar i Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna om deras engagemang och hur de ser på de senaste årens stora förändringar i respektive parti.

– När man frågar de partiaktiva om vad det är som lockar med ett partiengagemang pekar de, oavsett partitillhörighet, på möjligheterna att bli förtroendevalda och möjligheterna att utöva politisk makt, säger Svend Dahl, och understryker att det är egenskaper som i tidigare forskning framförallt tillskrivits personer i partiernas ledningar.

Detta utmanar bilden av hur partiorganisationer fungerar. I mycket av partiforskningen har medlemmarna framställts som en konserverande ideologisk kraft som hindrar partiledningen att föra en politik för att maximera röster och inflytande. Bilden av partiaktivisterna som inriktade på röst- och inflytandemaximering kan därför hjälpa oss att förstå de senaste årens utveckling i de politiska partierna.

– Oavsett om vi diskuterar framväxten av de nya moderaterna, miljöpartiets sakpolitiska utveckling eller det rödgröna samarbetet inför förra valet handlar det om stora avsteg från etablerade ideologiska positioner. En förklaring till avstegen är just dessa attitydförskjutningar bland partiernas aktiva medlemmar. Med aktivisterna som en konserverande kraft hade de varit svåra att genomföra. Men i stället kan vi nog räkna med att få se fler och tätare kursomläggningar allteftersom partierna strävar efter att vinna nya väljare, konstaterar Svend Dahl.

Det minskade medlemsantalet och de politiska engagemangens förändrade karaktär har i förlängningen stor betydelse för hur demokratin fungerar.

– Risken är att vi får ett partisystem bestående av partier helt frikopplade från folket, på ständig jakt efter samma marginalväljare med hjälp av ungefär samma politik. Det kan leda till att stora väljargrupper och viktiga samhällsproblem helt försvinner från den politiska dagordningen, menar Svend Dahl.

För mer information kontakta: Svend Dahl:0730-425678
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 64 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera