Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2011

Historieämnet räddar världen?

Skolelevernas studier i historia medverkar till trygghet i tillvaron och bidrar till att skapa fred i världen. Ny avhandling beskriver hur föreställningarna kring historieämnet och hur historieämnet under 1900-talets senare hälft ofta getts stor betydelse.

I en nyligen publicerad avhandling studerar Mikael Hallenius hur skribenter i Historielärarnas Förnings Årsskrift har argumenterat för varför det är viktigt att elever i den svenska skolan läser historia. Undersökningen sträcker sig från 1942 då årsskriften började publiceras och avslutas 2004 när riksdagen beslutar att historia skall bli ett obligatoriskt ämne för elever på gymnasiet.

Eftersom studien analyserar argumentationen för ett skolämnes legitimitet är resultaten av intresse för såväl lärare som lärarutbildare, och de som intresserar sig för utbildningspolitiska frågor ur ett historiskt perspektiv. Boken innehåller både historiska perspektiv på föreställningar om historieämnets nytta och förslag på hur nya teoretiska perspektiv kan användas inom fortsatt ämnesdidaktisk forskning.

Avhandlingens genomgång av Historielärarna Förenings Årsskrift bygger på tre teman som hämtats från den historiedidaktiska vetenskapen: Historieämnets relation till den akademiska disciplinen, historieämnets samhällsorienterande potential och historieämnet i fredens tjänst. Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion där författaren driver uppfattningen att historieämnets ställning har hävdats med argument som i det närmast har en religiös karaktär. I årsskriften återkommer föreställningar som handlar om att historieämnet kan ge människan en trygghet i tillvaron och att elevers studier i historia kan bidra till att skapa fred i världen. Därför föreslås att kommande studier av sökandet efter legitimitet för skolämnen i svensk utbildning tar som sin utgångspunkt att de studerar det moderna samhällets djupaste drömmar och förhoppningar om räddning från det makter som för tillfället definieras som det onda. Inte minst med tanke på att det idag talas om religionernas återkomst i det offentliga och det mångreligiösa klassrummet, är det viktigt att pröva om det inte går att revidera bilderna av 1900-talets svenska sekulära samhället, fritt från alla former av religiösa inslag. 

Fredagen den 28 oktober, kl 10.oo försvaras avhandlingen Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004, i Falun. Disputationen äger rum på Högskolan Dalarna, föreläsningssal fem. Fakultetsopponent är lektor Johan Samuelsson, Karlstad Universitet.  

Mikael Hallenius (f 1971) är uppväxt i Örebro, har genom forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet bedrivit forskarstudier vid Högskolan Dalarna och delar för närvarande sin tjänst mellan pastorsuppgifter i församlingen Mötesplatsen i Örebro och som lärare på Örebro Teologiska Högskola.   
Kontaktuppgifter: mikael.hallenius@efk.se, tel. 0760 – 26 55 84

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera