Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2011

Livsviktig vildmark saknar lagligt skydd i Europa

I många av Europas länder kan man inte komma längre bort än en enda kilometer från närmaste väg. I flera länder är uppåt en fjärdedel av landarealen ekologiskt påverkad av vägar. Detta trots att väglösa områden är viktiga för ekosystemet och särskilt för att hantera klimatförändringar.

– USA har gett väglösa områden lagligt skydd, medan de flesta områden i Europa saknar formellt skydd, säger Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet.
I en ny studie lyfter Bengt-Gunnar Jonsson tillsammans med forskarkollegor i Europa, fram betydelsen av väglösa områden.

– Stora, sammanhängande områden är nödvändigt för fungerande ekosystem som levererar viktiga ekosystemtjänster till samhället.
Exempel på dessa ekosystemtjänster är rent vatten, ren luft, skydd mot erosion, så kallade invasiva arter, skadeinsekter och sjukdomar och för att säkerställa pollination.  

– Väglösa områden behövs för att hantera klimatförändringarnas effekter. Områdena begränsar extrema väderhändelser och skyddar mot brand, jordskred och översvämningar. De underlättar också för växter och djur att flytta till nya områden när klimatet förändras, säger Bengt-Gunnar Jonsson.
Studien visar att det endast finns ett fåtal väglösa områden kvar i Europa. De flesta av dessa saknar lagligt skydd, något som USA däremot har. Studien visar också att det inom Europa pågår en fragmentering av landskapet. Nybyggande av vägar leder till ökade föroreningar och förändringar i vattendrag. Det leder också till spridning av främmande arter. Vägarna öppnar upp tidigare otillgängliga områden för mänsklig påverkan. Tillsammans med urbanisering och förändrad markanvändning skapar det störningar och kvalitetsförändringar i ekosystemen.

– Med ett oplanerat utbyggande av vägar riskar vi att förlora ekosystemtjänster som är viktiga för samhället. Större hänsyn måste tas till väglösa områden i framtida landskaps- och infrastrukturplanering, säger Bengt-Gunnar Jonsson.
Frågor kan ställas till:
Bengt-Gunnar Jonsson
tel. 060-14 89 41
mobil 070-330 78 68
 
 
Fakta
Med invasiva arter menas främmande arter som invaderar och tar över nya områden.

Studien är publicerad i tidskriften ”Environmental Management”. Länk till artikeln>> [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera