Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2011

Kvinnor bryter ben oftare idag än för tjugo år sedan

Var tredje kvinna i arbetsför ålder har någon gång brutit ett ben i kroppen. Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att enkla förändringar i livsstilen dramatiskt minskar risken för frakturer.

Andelen kvinnor som drabbas av frakturer har ökat sedan 1990-talet. Beräkningar visar att var tredje kvinna (och ungefär var fjärde man) mellan 35 och 65 år någon gång har drabbats av en fraktur. En förklaring är att allt färre kvinnor använder östrogen i och efter klimakteriet: på 1990-talet tog ungefär 30 procent av kvinnorna östrogen för klimakteriebesvär, mot bara åtta procent idag.

Doktoranden Penelope Trimpou vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling granskat uppgifter från 11 000 män och kvinnor i Göteborgsområdet för att identifiera riskfaktorer som är gemensamma för frakturer och hjärtsjukdomar. Syftet är att på bred front kunna förbättra den förebyggande rådgivningen till patienter i riskzonen.

Bland riskfaktorerna återfinns höga kolesterolhalter och rökning; en annan viktig riskfaktor är fysisk inaktivitet:

–Både rökningen och blodfetthalterna har minskat i de undersökta grupperna, vilket på sikt kan ge effekt på antalet frakturer och hjärtsjukdomar. Den fysiska aktiviteten har också ökat, och det är bra för själva benvävnaden. Men ökad aktivitet innebär också att du utsätter dig för situationer där det är lättare att drabbas av frakturer, vilket också påverkar negativt, säger Penelope Trimpou.

Trots riskerna är en daglig fysisk aktivitet ändå en enkel väg till bättre hälsa visar avhandlingen.

–Fysisk aktivitet är en färskvara och det är aldrig för sent att börja röra på sig. En promenad runt kvarteret en till tre gånger dagligen kan stor göra skillnad för både din benmassa och din balans och muskelstyrka, säger Penelope Trimpou.

Avhandlingen risk factors for fractures – a link between metabolic bone disease and cardiovascular disease försvaras fredagen den 14 oktober 2011, kl. 09.00, hörsal Arvid Carlsson i Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
Fakta
Avhandlingens resultat bygger på två olika studier som följt slumpvist utvalda män och kvinnor från Göteborgstrakten. I studien ingår 8 000 män mellan 46-56 år samt 3 000 kvinnor och män i åldrarna 25 till 64.

Studien visar bland annat att sex procent av männen i den första gruppen hade drabbats av en höftfraktur – de flesta efter pensioneringen. I den andra gruppen hade tio procent någon gång drabbats av handleds-, fotleds-, arm-, revbens-, kot- och höftfrakturer. Totalt sett hade var tredje kvinna och var fjärde man i arbetsför ålder någon gång drabbats av en fraktur.

Kontakt:
Penelope Trimpou, leg. läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskarstuderande vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
073 076 6502
penelope.trimpou@gu.se

Handledare: professor och överläkare Kerstin Landin, 031-342 7054, kerstin.landin@sahlgrenska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera