Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2011

Stamceller förbättrar läkningen av nervskador

Stamceller stimulerar läkning i skadad nervvävnad och verkar kunna användas vid behandling av skador både i det perifera och centrala nervsystemet. Det skriver Maria Brohlin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 20 oktober.

Att få en nervskada eller en central skada i ryggmärgen innebär förutom försämrad livskvalitet och lidande för patienten även en stor ekonomisk börda för samhället. Idag skarvas defekter i perifer nervvävnad genom att nerver från ”mindre viktiga” delar av kroppen (exempelvis från benen) tas och används för att överbrygga defekterna. Detta sker genom så kallad mikrokirurgisk teknik men medför känselbortfall, ärrbildning och ibland smärta i de kroppsdelar där ”skarvnerverna” tas. Vid en skada i ryggmärgen kapas förbindelsen mellan hjärna och övriga kroppen och det finns idag inga metoder att få nervskadan att läka.

Så kallade mesenkymala stamceller tas från bland annat benmärg och har visat sig ge en nervskyddande effekt på det skadade nervsystemet efter transplantation. Dessa celler har isolerats och differentierats till Schwanncell-liknande celler. Schwannceller är en celltyp som ligger runt nervtrådar och kan förbättra läkningsförmågan hos den skadade nerven.

Maria Brohlins avhandling visar hur dessa stamceller kan användas som alternativ för behandling av nervskador när riktiga Schwannceller är svåra att odla fram. En nervprotesbehållare används som brygga mellan nervtrådarna och fylls med dessa celler för att hjälpa nervtrådarna att växa ut och läka.
– När stamcellerna fått differentiera har vi sett att de uttrycker Schwanncellsmarkörer både på gen- och proteinnivå, men mest intressant är att de fungerar funktionellt genom att påskynda nervtillväxten i det skadade området, berättar Maria Brohlin. Vi har i experimentella studier transplanterat celler i en skadad perifer nerv samt i en skadad ryggmärg och kunnat påvisa ökad nervcellöverlevnad och nervtillväxt.

Maria Brohlin har också studerat betydelsen av ålder hos donatorer samt uttryck av trofiska tillväxtfaktorer. Forskargruppen hon ingår i har påbörjat uppbyggandet av renrum och tillhörande kvalitetsprocesser som ska uppfylla myndigheternas krav för framtida kliniska studier. Fortsättningsvis är det viktigt att studera hur cellerna överlever, nybildas och läker skadan. Denna forskning med så kallad cellterapi kommer att leda till en större förståelse och bidra till nya möjligheter till läkning av nervskador i det perifera och centrala nervsystemet.

Maria Brohlins forskning ingår i ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet. För mer information, kontakta henne gärna på
mobiltelefon 070-223 24 37
telefon 090-786 60 60
e-post maria.brohlin@anatomy.umu.se

Torsdag 20 oktober försvarar Maria Brohlin, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, anatomi, sin avhandling med titeln Mesenchymal stem cells for repair of the peripheral and central nervous system (svensk titel: Odlade mesenkymala stamcellers användning vid skador på perifera och centrala nervsystemet)

Disputationen inleds klockan 9.00 i sal BiA 201, Biologihuset. Fakultetsopponent är professor Martin A. Birchall, University College, London, UK.
Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-47746

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera