Artikel från Örebro universitet
13 oktober 2011

Nya perspektiv på miljöfrågan

Miljöfrågor är samhällsfrågor eftersom problemen har sina rötter i samhällets utformning, och hur människor använder naturen. Därför måste även samhällsvetare ta en aktiv roll genom att skapa kunskap om miljöfrågor och delta i debatten. Det anser Örebroforskaren Rolf Lidskog, som därför skrivit boken Miljösociologi tillsammans med forskarkollegan Göran Sundqvist vid Universitetet i Oslo.

Miljöfrågor är samhällsfrågor eftersom problemen har sina rötter i samhällets utformning, och hur människor använder naturen. Därför måste även samhällsvetare, vid sidan av naturvetarna, ta en aktiv roll genom att skapa kunskap om miljöfrågor och delta i debatten. Det anser Örebroforskaren Rolf Lidskog, som därför skrivit boken Miljösociologi tillsammans med forskarkollegan Göran Sundqvist, professor vid Universitetet i Oslo.

– Ska man förstå och åtgärda miljöproblemen måste man börja med att inse att de uppstår i samhället och därför har sin lösning i samhället. Det är ett av miljösociologins viktigaste budskap, som vi utvecklar i vår bok, säger Rolf Lidskog, som är professor i sociologi.
– Ett annat viktigt budskap är att inse att samhället är skiktat, att vi ser olika på miljöfrågan utifrån våra olika kulturella tillhörigheter och sociala positioner. En viktig orsak till att det ibland är så svårt att finna lösningar på miljöproblem är just att det finns olika intressen i samhället.

Fyra viktiga frågor
Bokens syfte är att utifrån ett samhällsperspektiv ge svar på hur miljöfrågor uppstår och utvecklas, och hur samhället hanterar olika miljöproblem som klimatförändringar, luftföroreningar, kärnavfall och utarmningen av den biologiska mångfalden.

Boken ställer fyra viktiga frågor: Finns miljöproblemen i naturen? Kan nationalstaten hantera miljöproblemen? Finns lösningen i förändring av individers livsstil? Har vetenskapen svaret? Utifrån dessa fyra frågor diskuterar författarna politikens möjligheter i en föränderlig och globaliserad värld, vetenskapens betydelse i att peka ut vad som är miljövänligt och miljöfarligt, miljöexperternas och miljörörelsernas roll i att driva miljöfrågan framåt, samt medborgarnas möjligheter att påverka samhällets utformning.

Samhällsvetarna behövs
Hittills har det framför allt varit naturvetarna som synts i miljödebatten, eftersom det ännu är relativt få samhällsvetare som har etablerat sig på området. I takt med att allt fler uppfattar miljöfrågan som ett problem för samhället, tror dock de två författarna att den samhällsvetenskapliga miljöforskningen kommer att utvecklas mycket under de kommande åren.

– Ett skäl till att många miljöproblem inte har lösts är att samhällen i dag inte vill eller anser sig ha möjlighet att  kunna fungera på ett annat sätt än de gör just nu. Men det är just samhällets utformning och mänskliga verksamheter som måste förändras för att vi ska kunna lösa problemen och här har samhällsvetare mycket att bidra med.

Författarna hoppas att de med boken Miljösociologi, som ges ut av Studentlitteratur, ska nå såväl studenter som alla de människor som är intresserade av miljöfrågor.

För mer information, kontakta Rolf Lidskog, 019-303272, eller 070-64 72 301.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera