Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2011

Enzym öppnar för behandling av hjärnskador hos nyfödda

Hjärnskador orsakade av syrebrist i samband med förlossning behandlas vanligen med nedkylning. Men behandlingen hjälper bara en gång av nio. Ny forskning vid Sahlgrenska akademin kan öppna för andra sätt att behandla hjärnskador hos nyfödda.

Syrebrist i samband med förlossningen kan leda till obotliga hjärnskador och resultera i livslånga handikapp, till exempel cerebral pares, epilepsi och utvecklingsstörning. Hjärnskadorna, som utvecklas timmar till dagar efter själva syrebristen, behandlas vanligen med kylbehandling vilket visat sig minska risken för bestående men.

Tyvärr räddar kylbehandling endast ett barn av nio från att utveckla hjärnskador. Dessutom kan för tidigt födda barn inte kylbehandlas. Doktoranden Ylva Carlsson har i sin avhandling därför försökt hitta en ny behandlingsstrategi, som kan användas i kombination med kylbehandling men också hjälpa de barn där kylbehandling inte får eller kan ges.

I fokus står ett enzym som styr delar av den celldöd som sker i samband med hjärnskador.
– Vi har kartlagt vilken roll enzymet spelar vid utvecklingen av hjärnskador hos barn som utsätts för syrebrist. Resultaten visar att om enzymet minskar i mängd minskar också hjärnskadans omfattning. Skyddet ökade dessutom ytterligare om kylbehandling användes, säger Ylva Carlsson.

Ylva Carlsson kan i sin avhandling också genom en studie på möss visa att mekanismerna vid en hjärnskada är olika beroende på hjärnans ålder: en behandling som kan skydda vuxna individer visade sig istället öka skadan hos nyfödda.

– Detta kan innebära att en del läkemedel som utvecklas mot hjärnskador hos vuxna troligen inte kan ges till nyfödda barn. Skräddarsydd behandling, riktad mot olika specifika hjärnskademekanismer, eller kombinationsbehandling till barn kan därför bli aktuellt i framtiden. Men först måste vi närmare granska hur man bäst kan påverka dessa proteiner utan att störa andra viktiga funktioner i den växande hjärnan, säger Ylva Carlsson.

Avhandlingen Apoptotic mechanisms in the neonatal brain following hypoxia-ischemia försvaras fredagen den 4 november, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
Kontakt:
Ylva Carlsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0703 641240
ylva.carlsson@vgregion.se

Handledare professor Henrik Hagberg, henrik.hagberg@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera