Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2011

Samband visat mellan miljögifter och åderförkalkning

Miljögifter som dioxiner, PCB och bekämpningsmedel kan utgöra en risk för hjärtkärlsjukdom. För första gången har ett samband mellan ökande halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och åderförkalkning kunnat visas. Studien, som gjorts av forskare vid Uppsala universitet, publiceras denna vecka i den ansedda miljötidskriften Environmental Health Perspectives.

Miljögifter som dioxiner, PCB och bekämpningsmedel kan utgöra en risk för hjärtkärlsjukdom. För första gången har ett samband mellan ökande halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och åderförkalkning kunnat visas. Studien, som gjorts av forskare vid Uppsala och Örebro universitet, publiceras denna vecka i nätupplagan av den ansedda miljötidskriften Environmental Health Perspectives.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i den industrialiserade världen och den viktigaste bakomliggande orsaken är åderförkalkning. Obalanserade blodfetter, diabetes, rökning och högt blodtryck är de riskfaktorer som traditionellt brukar anges när det gäller åderförkalkning.

Tidigare studier har också rapporterat möjliga samband mellan höga nivåer av persistenta (långlivade och svårnedbrytbara) organiska miljögifter, såsom dioxiner, PCB:er och bekämpningsmedel, och hjärt-kärlsjukdom. Dessa ämnen är fettlösliga och kan därför samlas i kärlväggen. Inga tidigare studier har dock undersökt ett eventuellt samband mellan exponering för dessa ämnen och åderförkalkning, som är en underliggande orsak till bland annat stroke och hjärtinfarkt..
 
I den aktuella studien mättes cirkulerande nivåer av nämnd grupp miljögifter hos cirka 1000 svenskar boende i Uppsala. Dessutom gjordes mätningar av åderförkalkning i halspulsådrorna med hjälp av ultraljud.

Resultatet visar för första gången ett tydligt samband mellan ökande halter av nämnda miljögifter och åderförkalkning, även då hänsyn tagits till de traditionella riskfaktorerna. Det fanns även ett samband med påvisbara tecken på fettinlagring i kärlväggen

– Dessa fynd tyder på att långlivade organiska miljögifter kan vara involverade i uppkomsten av åderförkalkning och därmed leda till framtida död i hjärt-kärlsjukdomar, säger Lars Lind, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

– I Sverige, och i många andra länder i världen, är många av dessa ämnen idag förbjudna, men eftersom de är så långlivade finns de fortfarande kvar i vår miljö. Vi får i oss dessa miljögifter genom den föda vi äter och eftersom de lagras i våra kroppar blir halterna högre ju äldre vi blir, säger Monica Lind, Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

Forskarna ska nu gå vidare med att testa om dessa ämnen även orsaker åderförkalkning i experimentella modeller. Man kommer också att följa de personer som ingått i denna studie för att kunna avgöra om det också går att visa ett direkt samband mellan exponering för dessa ämnen och uppkomst av hjärtinfarkt och stroke hos människa.

Studien har finansierats av bland andra Vetenskapsrådet och Formas.

Circulating Levels of Persistent Organic Pollutants (POPs) and Carotid Atherosclerosis in the Elderly. P. Monica Lind, Bert van Bavel, Samira Salihovic, Lars Lind. Online 11 October 2011.

Läs mer om PIVUS-studien som den aktuella delstudien är gjord inom.

Läs mer om PCB:er, dioxiner  och bekämpningsmedel i vår miljö.

För mer information, kontakta professor Lars Lind, institutionen för medicinska vetenskaper, akut och internmedicin, tel: 073-050 28 78, lars.lind@medsci.uu.se eller Monica Lind, institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin, 070-320 30 66, monica.lind@medsci.uu.se   

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera