Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2011

Boråsmodellen för sophantering sprider sig ända till Brasilien

Waste Recovery-projektet sprider sig över världen och har nu etablerats i ännu ett land; Brasilien. Representanter från Borås besökte i slutet av september tre städer i landet. Resultatet blev konkreta arbetsplaner och stor optimism inför framtida samarbete.

– Nu är vi verkligen igång! Det här projektet har växt från ett litet biståndsprojekt till något mycket större och mer kommersiellt än vi någonsin vågat hoppas på. Detta trodde jag aldrig skulle hända på bara fem år, säger Olle Engström, projektledare vid Högskolan i Borås och en av männen bakom Waste Recovery.

Målet med Waste Recovery Brazil är att skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete inom återvinning med utbildning, teknikspridning och gröna affärer. Projektet finansieras av Vinnova och får en extra tyngd av att Sverige och Brasilien skrivit på avtal om att öka det bilaterala samarbetet på områden som miljö, klimat och energi, och även skrivit på ett bilateralt avtal om samarbete inom bioenergi. 

Städerna i Brasilien som kommer att ingå i projektet är Fortaleza, Macae och Sobral.

– Det som är viktigt att poängtera är att detta inte är vårt projekt utan i första hand städernas. Vi ska gemensamt ta fram vilka kompetenser som behövs men vi är inga försäljare, vilket de här städerna uppskattar. Tanken är att skapa en långsiktighet i kompetensutveckling, forskningsutbyte och bilateralt samarbete men självfallet drivs projektet på kommersiell basis säger Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås. Han Poängterar dock

FAKTA

– Waste Recovery är ett samarbete mellan Borås Energi, SP, Borås Stad och Högskolan i Borås inom avfallshantering. Konceptet bygger på att universitet, stadsstyrning och näringsliv engageras och involveras i arbetet, både i Borås som i samarbetsorterna. Det ger en långsiktig och hållbar lösning. Ett mål som man vill uppnå är ett resurssnålare samhälle som inte är beroende av fossila bränslen.

– Städerna man samarbetar med i Brasilien är Fortaleza, Macae och Sobral.

– Projektet Waste Recovery Brazil startade  1 december 2010.

Läs mer
Waste Recovery i Indonesien.  

Waste Recovery blogg.

För mer information
Olle Engström, projektledare, Högskolan I Borås Tfn: 0703-799 923 E-post: olle.engstrom@hb.se

———————————–
Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera