Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2011

Äldrevårdsbehoven i Vietnam

Ett samhällsbaserat nätverk för vård av äldre i hemmen behövs när den förväntade livslängden stiger i Vietnam, konstaterar Le Van Hoi i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet fredag den 14 oktober.

Andelen invånare som är 60 år eller äldre har ökat snabbt i Vietnam under de senaste årtiondena. Majoriteten bor i landsbygdsområden med lägre socioekonomisk status än i städerna. Landets ekonomi förbättras allmänt sett, men skillnaderna växer i inkomster och levnadsvillkor mellan olika samhällsgrupper och regioner.

När de yngre flyttar in till stadsområdena lämnas allt fler äldre kvar på landsbygden utan samma stöd från familjen som tidigare generationer. Införandet av brukaravgifter och en privat vårdsektor har ökat täckningen och kvaliteten hos hälsovården, men också medfört att hushållen har fått högre kostnader och att ojämlikheterna har ökat.

Den förväntade livslängden hos nyfödda har ökat, men mindre är känt om hur det ligger till i högre åldrar. Avhandlingen försöker ta fram kunskapsunderlag och modeller för att utveckla nya vårdformer och strategier när det gäller äldrevård på landsbygden. Med hjälp av statistiska metoder, enkäter och intervjuer beräknas den återstående livslängden vid 60 års ålder ha ökat allmänt sett med ungefär ett år mellan perioderna 1999-2002 och 2003-2006 men också haft en tendens att sjunka i de mest sårbara grupperna. Könsskillnader förekommer i alla socioekonomiska grupper och är större i grupper med låg inkomst.

På landsbygden är det huvudsakligen barn och barnbarn som vårdar de äldre. Den mest efterfrågade serviceformen är mobila vårdteam snarare än hälsocentraler. Viljan att utnyttja samhällsservice sjunker med stigande avgiftsnivåer. Hushållen är mer villiga att betala för dagvård och liknande än de äldre själva, som föredrar mobila team för vård i hemmen.

Den förväntade livslängden stiger bland äldre på landsbygden i Vietnam, men varierar mellan olika socioekonomiska grupper. Fortfarande finns ett behov av daglig äldrevård som inte är tillfredsställt utan familjen är den huvudsakliga vårdgivaren. Behoven är större hos eftersatta grupper och ett socialt nätverk för samhällsbaserad äldrevård bör byggas upp. Vård i hemmen är viktigare än institutionsvård.

Le Van Hoi är vietnamesisk läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa. Han är engelskspråkig och kan nås på
tel. +46-739 56 22 26
e-post hoilv@yahoo.com

Fredagen den 14 oktober försvarar Le Van Hoi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Health forCommunity Dwelling Older People: Trends, Inequalities, Needs and Care in Rural Vietnam (Svensk titel: Äldres hälsa på
landsbygden i Vietnam – trender, ojämlikheter och behov av vård).

Disputationen äger rum kl 13.00 i sal A5, Biomedicinhuset, by. 6A, NUS.

Fakultetsopponent är docent Zarina Kabir, Karolinska institutet, Huddinge sjukhus.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera