Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2011

Stadsplanering som politik – fallet Jerusalem

Ny Örebroforskning visar hur israelisk identitetspolitik samspelar med Jerusalems stadsplanering. Olika idéer om Jerusalems framtid ställs mot varandra, vilket påverkar den fysiska utformningen av staden, liksom möjligheterna att hitta lösningar på Israel/Palestina-konflikten.

– Det är viktigt att stadsplanerarna är medvetna om de politiska visioner och ideologier som ligger bakom olika förslag, säger Ann-Catrin Andersson, forskare i statskunskap vid Örebro universitet.

– Min doktorsavhandling kan ses som en väckarklocka, en spegelbild eller en samtidsstudie om en synnerligen historisk stad. Jag hoppas att min forskning kan bidra till att skapa ett bättre underlag inför förhandlingar om stadens framtid, säger Ann-Catrin Andersson.

Det är Israel som har den formella kontrollen över Jerusalems stadsplanering. Det lokala politiska systemet bojkottas av palestinierna som känner att de legitimerar den israeliska ockupationen av östra Jerusalem om de deltar i det politiska spelet.

En politik som bygger på berättelser och minnen
Ann-Catrin Anderssons forskning visar att Jerusalem på senare tid har hamnat i fokus för den israeliska identitetspolitiken. En politik som tar avstamp i berättelser och konstruerade minnen om staden.

– Israeliska politiker från många olika partier talar om Jerusalem som den evigt odelbara judiska huvudstaden. Denna ståndpunkt, som byggs upp av ett antal minnesberättelser, omsätts sedan till konkreta strategier för framtiden.

De stadspolitiska policymålen har blivit tydligare med den “politiska huvudstaden”, den “historiska och religiösa huvudstaden”, den “judiska huvudstaden” och den “ekonomiska huvudstaden” som mer eller mindre överlappande mål för den officiella israeliska stadspolitiken rörande Jerusalem.

Avgörande men svår roll

Genom en studie av en särskild plan, Safdie-planen, visar Ann-Catrin Andersson samtidigt hur miljörörelsen vuxit sig starkare. En kampanj tillsammans med andra rörelser mot exploateringen av gröna ytor i västra Jerusalem, ledde till att planen avslogs.

– Detta har lett till att dessa rörelser anklagas för att gå i israeliska högerkrafters ledband eftersom avslaget öppnade för att bygga i de omstridda östra delarna.

– Samtidigt som företrädare för den israeliska bosättarrörelsen driver en kampanj för ökat byggande av judiska bostadsområden i östra Jerusalem, förespråkar i sin tur företrädare för den israeliska vänstern samförståndslösningar tillsammans med den palestinska befolkningen.

– I denna minerade terräng har stadsplanerarna en avgörande men svår roll. De utvecklar hanterbarhetsstrategier som bygger på professionalitet och är medvetna om den starka kopplingen mellan identitetspolitik och den fysiska planeringen av Jerusalem. Det de bygger upp i sten kommer att finnas kvar under en lång tid och påverka utvecklingen i området. Ansvar är i sammanhanget ett viktigt ord.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Ann-Catrin Andersson: 019-303409.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera