Artikel från Uppsala universitet
3 oktober 2011

Svenskars frukt- och grönsaksbloggande analyserat

Exhibitionisterna berättar gärna om sin vardagliga konsumtion. Övertalarna försöker påverka andras ätande och auktoriteterna agerar opinionsbildare genom att förmedla någon annans erfarenhet. I en ny avhandling från Uppsala universitet har Anna-Mari Simunaniemi analyserat bloggosfärens frukt- och grönsakskommunikation.

Många vuxna svenska säger att deras konsumtion av frukt och grönsaker ligger i linje med de rekommenderade nivåerna samt har positiva uppfattningar om dem generellt. Men samtidigt har bloggande konsumenter delade åsikter om hur mycket och varför man bör äta frukt och grönsaker.

De drygt 1300 individer som svarade på enkätfrågor rapporterade en genomsnittskonsumtionen som motsvarar fem portioner av frukt och grönsaker per dag. Högst konsumtion rapporterade kvinnor och män födda utanför Sverige samt de respondenter som var fysiskt mest aktiva. Resultaten från samma enkät visar att uppfattningar om frukt och grönsaker är mestadels positiva eller neutrala. Positiva attityder är oftare kopplade till kvinnor, högre konsumtion, högre ålder samt informationssökning om kost och hälsa.  

Frukt och grönsaker intresserar även bloggande lekmän, vars bloggtexter analyserades med hjälp av kvalitativa analysmetoder.

– Mest vanlig bloggartyp, särskilt bland kvinnor, är så kallade ”exhibitionist-bloggare” vilka gärna berättar om sina vardagliga händelser och upplevelser där även matval ingår, säger Anna-Mari Simunaniemi vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.

Även ”övertalare-bloggare” skriver från egna upplevelser men till skillnad från exhibitionister försöker övertalare tydligt påverka sina läsares kostrelaterade beteende och attityder. Fler män än kvinnor klassifierades som ”auktoritet-bloggare”. Typiskt för dessa är att de vill agera som opinionsbildare genom att förmedla någon annans erfarenheter. Den minst vanliga bloggaren i analysen var förmedlaren som beskrivs som en neutral observatör.

Analys av hur konsumenter kommunicerar om frukt- och grönsakskonsumtion i lekmanbloggar visar att ämnet diskuteras främst från tre perspektiv. I normativ konsumtion motiveras optimala kostval genom fysiologiska mekanismer samt biologiska effekter av specifika nutrienter. Bloggare med intresse mot autentisk konsumtion strävar efter den ursprungliga naturliga dieten, även om uppfattningarna om vad ”naturlig kost” egentligen är varierar mellan olika individer. Den tredje diskursen handlar om altruistisk konsumtion, där etiska frågor lyfts till exempel om hur man genom kostval kan påverka andra människornas välmående, djurrättigheter samt miljön.

Samtliga delstudier i den aktuella avhandlingen är kopplade till delprocesser av dietetikens kommunikation. Studierna kan tillämpas som forsningsmetodologiska exempel på hur dessa högst aktuella fenomen, individualisering av kostval och kommunikation i sociala media, kan studeras. Resultaten kan även användas i planering av hälsokommunikationsprojekt där man vill utgå från konsumentperspektiv och de moderna kommunikationssätten.

För mer information kontakta Anna-Mari Simunaniemi, tel. +358 44 7692 217 e-post: anna-mari.simunaniemi@ikv.uu.se
    
Avhandlingen: Consuming and Communicating Fruit and Vegetables. A Nation-Wide Food Survey and Analysis of Blogs among Swedish Adults

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera