Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2011

Immunförsvar mot dödliga streptokocker

Skyddet mot superantigener, de giftämnen som ligger bakom allvarliga infektioner med grupp A-streptokocker, studeras i den avhandling som Linda Maripuu försvarar vid Umeå universitet den 7 oktober.

Grupp A-streptokocker är den vanligaste bakterietypen vid halsfluss men orsakar också hudinfektioner som rosfeber. I sällsynta fall ligger dessa bakterier också bakom livshotande tillstånd med blodförgiftning, vävnadsnedbrytning och toxisk chock. Sådana angrepp får ofta ett snabbt förlopp med hög dödlighet trots omfattande intensivvård, vilket ligger bakom populärbenämningen ”mördarbakterier”.

De gifter som anses orsaka de allvarliga tillstånden kallas superantigener och i avhandlingen närstuderas förmågan hos patienters immunförsvar att blockera deras effekt. Genom analys av patienternas antikroppar mot den infekterande bakteriens superantigener i serum insamlat både före, under och efter infektionen följs också utvecklingen av nya antikroppar efter genomgången infektion.

Studierna visar att de personer som från början har låga nivåer av superantigenblockerande antikroppar är mer benägna att utveckla livshotande toxisk chock vid blodförgiftning. Resultaten tyder också på att antikroppsskyddet mot superantigener varierar i sin förmåga att blockera gifterna. I allmänhet förblev antikroppsskyddet mot superantigener svagt också efter infektionen för de patienter som från början saknade skydd. Patienter som behandlades med gammaglobulin, det vill säga antikroppar i koncentrerad form, visade sig få ett gott skydd mot superantigenerna.

Avhandlingen visar också att de infekterande bakteriestammarna skiljer sig när det gäller uppsättningen av gener som kodar för de i dag totalt 11 kända superantigener som förekommer hos grupp A-streptokocker. Genom att fastställa bakteriernas superantigengenprofil kombinerad med karaktären hos ett ytprotein, M-protein, kunde undergrupper av bakterierna identifieras.

Linda Maripuu, som är uppvuxen i Borlänge och numera bosatt i Östersund, har
magisterexamen i molekylärbiologi från Umeå universitet, där hon är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hon kan nås på
mobil 070-249 79 74
e-post linda.maripuu@climi.umu.se

Fredag 7 oktober försvarar Linda Maripuu, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Superantigens in Group A Streptococcus: Gene Diversity and Humoral Immune Response (Superantigener hos grupp A-streptokocker: Genetisk diversitet och humoralt immunsvar). 
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, Biomedicinhuset, NUS.
Fakultetsopponent är professor Susan Hollingshead, University of Alabama, Birmingham, USA.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46454

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera