Artikel från Malmö universitet
30 september 2011

Bostadsområdet och oron för brott

Bostadsområdet påverkar oron för att utsättas för brott. Till skillnad från amerikanska studier visar dock ny forskning från Hälsa och samhälle att individens bakgrund spelar en mer avgörande roll. Det är viktigare vem du är än var du bor.

Hur mycket vi påverkas av området vi bor i är omdebatterat. Den stora frågan för forskarna är ta reda på vad som har med bostadsområdet i sig att göra och vad som beror på individens bakgrund. I USA har forskningen visat att områdeseffekten är stor, i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden.

Aktuell forskning vid Malmö högskola ger en annan bild. Caroline Mellgren, Fakulteten för hälsa och samhälle, visar i sin avhandling, ”What’s neighbourhood got to do with it?”, att de negativa områdeseffekterna är små.
– Det är naturligtvis positivt, men samtidigt är det viktigt att vi försäkrar oss att de förblir små. Amerikanska städer är betydligt mer segregerade än svenska, vilket kan förklara de större områdeseffekterna i den amerikanska forskningen. Ökar segregeringen i Sverige finns risk att vi kommer att se samma utveckling här, säger hon.

Med hjälp av en stor trygghetsundersökning i Malmö har Mellgren undersökt om människors oro för brott påverkas av området de bor i. Hon har haft särskilt fokus på ordningsstörningar, som till exempel vandalisering, störande grannar, berusade personer och nedskräpning. Undersökningen bygger på data från 4 500 individer i 110 olika områden i Malmö.

Resultaten visar att människor oroar sig för brott olika mycket beroende på var de bor, men att detta beror mer på individens bakgrund än på bostadsområdets egenskaper.
– Det behövs betydligt mer forskning inom området. Samtidigt är det viktigt att följa utvecklingen över tid så att vi kan ingripa med skräddarsydda åtgärder om de negativa områdeseffekterna ökar, säger Mellgren.


Disputationen äger rum fredag 30 september, kl. 11.15 i aulan på Fakulteten för hälsa och samhälle, ing 49, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Caroline Mellgren på tfn: 072 – 239 43 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera