Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2011

Vänliga människor tenderar att ta sin medicin som de ska

Enligt WHO är det bara hälften av alla patienter med långvariga sjukdomar som följer den behandling de är ordinerade. Malin Axelsson på Högskolan Väst visar i sin doktorsavhandling att en faktor som spelar roll för följsamheten är patientens personlighet.

Sjuksköterskan Malin Axelsson har disputerat vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med avhandlingen Personality and adherence to medication treatment. Den handlar alltså om ett stort problem inom sjukvården, att många patienter inte tar sin medicin så som de är rekommenderade. Socioekonomiska faktorer har betydelse i sammanhanget. Andra faktorer som spelar roll är hur krånglig och svår en behandling är att följa och vilket bemötande patienten får av sjukvårdspersonal. Den faktor som Malin Axelsson har studerat är alltså personligheten. Hon har visat att känslomässig instabilitet inverkar negativt på följsamheten. Detsamma gäller impulsivitet i bemärkelsen att man agerar i stunden och inte är särskilt planerande.

Målmedvetna patienter, alltså de som är noggranna och strukturerade, är mer följsamma. Troligtvis har de lättare att skaffa sig nya rutiner. Vänlighet gynnar också följsamheten.

— Jag tror det kan ha att göra med att man inte är så skeptisk eller motsträvig. Man är mer inställd på att samarbeta, säger Malin Axelsson.

Hon har också undersökt hur olika patienter med astma tänker omkring sin medicinering. En del var framför allt inriktade på att förebygga symtom. Andra tänkte att behandlingen skulle låta dem göra vissa saker de gärna vill göra, till exempel springa uppför trappor. En tredje kategori patienter var mer inställda på att lindra symtom som redan hade uppstått. Troligtvis är de båda första grupperna bäst på att följa sjukvårdens rekommendationer.

— Men jag tycker det är svårt att säga att något tankesätt är bättre eller sämre av de här tre. Alla ville få en fungerande dag med astma, säger Malin Axelsson.

Människor är olika och hanterar sina sjukdomar på olika sätt. Det behövs mer av dialog och individanpassat bemötande inom sjukvården. Malin Axelsson menar att om sjukvårdspersonal hade bättre kunskaper om personlighetens betydelse skulle en sådan utveckling gynnas.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Malin Axelsson, 0520-223972, malin.axelsson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera