Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2011

Nya analysverktyg kan ge företagen effektivare produktutveckling

För att effektivt kunna utveckla nya produkter, och förbättra befintliga produkter, krävs analysmetoder som är ingenjörsmässigt tillämpbara. I avhandlingen “Identification and Simulation Methods for Nonlinear Mechanical Systems Subjected to Stochastic Excitation” används metoder och verktyg för att genomföra experimentella undersökningar av komplicerade mekaniska system.

För att effektivt kunna utveckla nya produkter, och förbättra befintliga produkter, krävs analysmetoder som är ingenjörsmässigt tillämpbara. Under konstruktionsfasen är det värdefullt att kunna förutsäga hur den färdiga produkten kommer att uppföra sig i sin verkliga miljö. I många fall är det nödvändigt att ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos produkten, det vill säga konstruktören vill veta vilka mekaniska svängningar som kan uppstå i strukturen. Denna information kan sedan användas för att förbättra produktens funktionalitet och prestanda. Genom att utnyttja en kombination av datorbaserade beräkningar och tester med fysiska prototyper kan man redan i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen möjligheter till förbättringar.

– I min avhandling används metoder och verktyg för att genomföra teoretiska och experimentella undersökningar av mer komplicerade mekaniska strukturer. Både teoretiska beräkningar och experimentella tester används. Metoderna tillämpas även i ett industriprojekt där ett nytt koncept för vågkraftteknik utvärderats med lovande resultat, berättar Andreas Josefsson.

Sammantaget möjliggör Andreas Josefssons analysverktyg en effektiv simulering och systemidentifiering av mer komplicerade mekaniska system vilket i sin tur lägger en grund för effektivare produktutveckling.

– Den nya kunskap som Andreas tagit fram är användbar för att underlätta effektiv produktutveckling. Denna kunskap som är av största vikt för svenskt näringsliv och dess framtida tillväxt, säger Ursula Hass, rektor vid BTH.

Onsdagen den 28 september försvarar Andreas Josefsson sin avhandling med titeln “Identification and Simulation Methods for Nonlinear Mechanical Systems Subjected to Stochastic Excitation” vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Opponent är Keith Worden från universitet i Sheffield, England.

För mer information, kontakta Andreas Josefsson på telefon 0455-38 55 14 eller via
e-post: andreas.josefsson@bth.se. Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera