Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2011

Fysiskt aktiv arbetspendling — en effektiv motionsform

Att gå eller cykla till jobbet är ofta det enklaste sättet att bygga in motion i vardagen. Och det kan räcka för att uppnå goda hälsoeffekter. En kartläggning av aktiva Stockholmspendlare visar att många av dem faktiskt når upp till den rekommenderade miniminivån av fysisk aktivitet enbart genom att ta sig till och från jobbet för egen maskin.

 Och det kan räcka för att uppnå goda hälsoeffekter. En kartläggning av aktiva Stockholmspendlare visar att många av dem faktiskt når upp till den rekommenderade miniminivån av fysisk aktivitet enbart genom att ta sig till och från jobbet för egen maskin.

— Fysiskt aktiv arbetspendling är en motionsform som passar de stora grupper människor som skyr mer organiserade och intensiva sporter. Det är billigt, blir lätt en vana, och är dessutom bra för miljön, säger idrottsforskaren Erik Stigell, som nyligen presenterat en doktorsavhandling vid Örebro universitet om aktiv pendling i Storstockholmsområdet.

Hittills har aktiv pendling inte fått särskilt stor uppmärksamhet inom motionsforskningen, trots att den omfattar väldigt många människor. Den har betraktats som en ganska oviktig aktivitet med för låg intensitet, och därför hamnat i skymundan bakom mer intensiva träningsformer.

— Men faktum är att majoriteten av dem som går till jobbet året om når upp till Världshälsoorganisationens rekommendation om minst 150 minuters måttlig fysisk aktivitet per vecka.

Hela året viktigt
Gruppen cyklister, å andra sidan, passerar visserligen 150-minutersstrecket med råge under sommarhalvåret, men många av dem gör ett långt uppehåll under vintermånaderna, och då krävs det andra aktiviteter för att kompensera. Annars kan det leda till en snabb fysisk försämring.

— Det är viktigt att hålla aktivitetsnivån uppe över hela året för att få en god och långvarig hälsoeffekt.  Därför bör man kanske se över vilka möjligheter det finns att förbättra förutsättningarna för cykling även på vintern.

Ur folkhälsosynpunkt skulle en kampanj riktad mot cyklister med råd och tips om lämplig klädsel och vinterutrustning, som exempelvis dubbdäck, kunna vara väl använda pengar, enligt Erik Stigell. Eller att helt enkelt uppmuntra cyklisterna att i stället gå till fots under vintern, åtminstone några dagar i veckan eller i den ena riktningen.

20-25 minuters avstånd
— Det finns en grupp pendlare som växlar mellan gång och cykling, och de får nästan lika bra resultat som dem som enbart går.

Undersökningen, som omfattar drygt 2000 stockholmare, har kartlagt avstånd, tid, hastighet och frekvens över hela året, samt om det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Resultatet visar bland annat att de aktiva pendlarna, oavsett om de cyklar eller går, vanligen lägger mellan 20 och 25 minuter i vardera riktningen. De flesta är medelålders, och kvinnor är i majoritet.  Deras inkomster ligger över genomsnittet, och de flesta har tillgång till bil.

För mer information, kontakta Erik Stigell, 0704-935 940.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera