Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2011

Kammaneter äldsta djurgruppen

Kammaneter tycks tillhöra de allra äldsta djurgrupperna. Det visar nya fossilfynd i södra Kina som forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har undersökt. I den gamla forskardebatten om vilka som är äldst, kammaneterna eller nässeldjuren, tar nu kammaneterna ledningen.

Kammaneter tycks tillhöra de allra äldsta djurgrupperna. Det visar nyafossilfynd i södra Kina som forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har undersökt. I den gamla forskardebatten om vilka som är äldst, kammaneterna eller nässeldjuren, tar nu kammaneterna ledningen.

Kammaneter påminner om maneter, men saknar nässelceller och är helt ofarliga för simmare. De har åtta flimrande rader av “kammar” vars slag driver fram djuret genom vattnet. De har länge ansetts vara bland de äldsta djurgrupperna. Nu har en svensk-kinesisk forskargrupp gett näring åt denna uppfattning genom upptäckten av fossil från ca 570 miljoner år gamla avlagringar i södra Kina. Fossilen ligger tillplattade i en skifferbergart och ser ut som små spiralgalaxer. De har därför fått namnet Eoandromeda (Andromeda är vår närmaste granne bland spiralgalaxerna, och “eo-“ betyder “tidig”). Stefan Bengtson, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet, är den svenske medlemmen i forskargruppen.

– De kinesiska fossilen har åtta radierande fält med tydlig tvärstrimmighet, som hos moderna kammaneter, berättar Stefan Bengtson. Men de saknar några andra drag som man hittar hos nulevande former. De tycks därför höra till de tidiga grenar av evolutionslinjen som inte utvecklat alla egenskaper som kännetecknar nu levande kammaneter. Eoandromeda levde under det sena prekambrium, tiden före den “kambriska explosionen” när djurlivet etablerade sig i full skala i världens hav. Dess tidiga uppträdande och enkla radialsymmetri stöder
uppfattningen att kammaneterna är några av de äldsta representanterna för den moderna djurvärlden.

Källa
Tang, F., Bengtson, S., Wang, Y., Wang, X.-l. & Yin, C.-y. 2011:
Eoandromeda and the origin of Ctenophora. Evolution and Development
13:5, sid. 408—414.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Bengtson, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet.
08-5195 4220, 0708 116 186 stefan.bengtson@nrm.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera