Artikel från Uppsala universitet
22 september 2011

Klimatförändring: Globalt problem utan globala lösningar

Är klimatförändring samma sak i ett land som i ett annat? Finns det globala lösningar på global uppvärmning? En ny avhandling från Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet visar att klimatförändring är ett socialt fenomen likväl som ett naturfenomen som skiljer sig från en plats till en annan.

Klimatförändring utgörs inte bara av växthusgasmolekyler i atmosfären. Den består också av sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. I sin avhandling visar Eren Zink att globala problem inte har globala lösningar och att globala lösningar ofta får oväntade konsekvenser.

Klimatförändring beskrivs som ett globalt problem men lösningen sägs ofta ligga i utvecklingsprogram riktade mot fattigare länder. Handel med utsläppsrätter för koldioxid länkar rika och fattiga länder i arbetet mot klimatförändring. Till exempel planerar de skandinaviska länderna att reducera sina utsläpp, men en stor del av dessa reduktioner handlar om att föra över pengar till fattigare länder för att de i sin tur ska kunna minska sin produktion av växthusgaser. Svenskar märker av dessa kopplingar i sitt vardagsliv när de använder elektricitet, köper flygbiljetter eller äter hamburgare som är ”klimatneutrala” eller ”klimatvänliga”. Men man kan fråga sig om klimatförändringen som berör människor och institutioner i Europa är densamma som den klimatförändring man försöker lösa globalt med internationella pengar i utvecklingsländer.

Eren Zink utforskar kopplingarna mellan europeiska intentioner att arbeta mot klimatförändring och vad som görs i klimatförändringens namn i ett utvecklingsland, i detta fall Vietnam. Här har utländska givarorganisationer starka incitament att överflytta västerländska skattebetalares pengar före årets slut och att stötta inhemska företags försök att säkra lukrativa kontrakt. En del vietnamesiska byråkrater och statsanställda ser möjligheten att för egen vinning lägga beslag på en viss del av allokerade medel. Andra vietnamesiska och utländska aktörer ser möjligheter att åtgärda mer akuta inhemska miljö- och hälsoproblem så som smutsig luft och förorenat vatten.

För en vietnamesisk forskare som framhålls i avhandlingen handlar klimatförändring om att utmana auktoriteten hos internationella organisationer och enpartistaten för att staka ut en kurs för hemlandets framtid. Trots att utvecklingsorganisationer, statsrepresentanter och forskare från både Vietnam och andra länder är överens om att klimatförändring är ett hot så kan resultaten av projekt designade att hejda klimatförändring bli väldigt olika. Att förstå dessa samexisterande aspekter av klimatförändring är lika viktigt i jakten på lösningar som att ta fram naturvetenskapliga modeller över förändringar i atmosfären, menar Eren Zink.

För mer information kontakta Eren Zink, tel: 018-471 7020 eller e-post: eren.zink@antro.uu.se

Avhandlingen försvaras den 23 september. Läs mer om avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera