Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2011

Käkmusklerna klara tidigt i livet

Käkmusklerna har en unik fibertypsammansättning och är specialiserade för sin uppgift redan i tidig ålder, visar Catharina Österlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 30 september.

I avhandlingen studeras på olika nivåer hur en käkmuskel (masseter) hos barn skiljer sig från en armmuskel (biceps). Det visar sig att skillnaderna i sammansättning av muskelfibertyper och myosiner (proteiner som styr sammandragning av muskeln) är stora redan tidigt i livet. För att studera förändringsmönster under livscykeln jämfördes resultaten med uppgifter från vuxna individer.

Studierna visar att käkmuskeln innehåller fibertyper och myosiner som är unika och saknas i armmuskeln, samt att massetermuskeln är sammansatt av funktionellt olika muskeldelar. Jämförelsen med muskler hos vuxna individer visar att käkmuskler har ett annat tillväxtmönster än armmuskler. Muskelspolarna (sinnesorgan inuti muskeln) är i masseter betydligt fler, större och mer komplexa än i biceps. Jämförelsen med vuxna individer visade dock att muskelspolarna i både käkmuskler och armmuskler är mogna redan i tidig ålder.

Käkmusklernas komplexa struktur verkar vara väl anpassad för den mycket exakta reglering av positioner och rörelser som krävs för att barn tidigt ska kunna lära in och utveckla förmågorna att äta (gapa, bita, tugga, svälja) och tala.
Skillnaderna i sammansättning mellan käkmuskler och armmuskler har sannolikt samband med musklernas olika utvecklingsmässiga ursprung. Att vara uppmärksam på specialiseringen hos käkmuskler kan vara av betydelse när sjukdom och smärta från musklerna stör tuggning och tal.

Catharina Österlund, som är född och uppvuxen i Eksjö, blev legitimerad tandläkare 1990 efter utbildning vid Umeå universitet och specialist i bettfysiologi 2003. 
Hon kan nås på
mobil 070-375 12 44
e-post catharina.osterlund@odont.umu.se

Fredagen den 30 september försvarar Catharina Österlund, Institutionen för integrativ medicinsk biologi och Institutionen för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Extra- and intrafusal muscle fibre type compositions of the human masseter at young age. In perspective of growth and functional maturation of the jaw-face motor system (Svensk titel: Tuggmuskulatur hos barn).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är docent Malin Ernberg, Karolinska institutet, Huddinge.
Läs hela eller delar av avhandlingen på publikationsdatabasen DiVA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera