Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2011

Lesbisk subkultur i Moskva mer än kulturella traditioner

Katja Sarajeva, doktorand vid Stockholms universitet undersöker den lesbiska subkulturen i Moskva. Avhandlingens fokus ligger på subkulturens mångfacetterade heterogenitet, dess överlappande med det övriga ryska samhället, andra subkulturer, globala flöden och dess egna unika kulturella traditioner.

Den lesbiska subkulturen existerar inte som en isolerad enhet utan innefattar ett flertal kulturella flöden och traditioner som omformas och införlivas i olika grad. Genom denna process blir det tydligt att en del kulturella flöden är lättare att förena än andra.

– Det som var så intressant och roligt var att folk kunde ha så mycket frihet i sitt förhållningssätt, världssyn och identitetskapande utan att överge etablerade och ganska konservativa kategorier och begrepp, säger Katja Sarajeva vid Socialantropologiska institutionen.

De globalt tillgängliga bilderna och idéerna av hur en lesbisk subkultur är, eller kanske hur den borde vara, är bara delvis förenliga med verkligheten såsom den var i Ryssland under fältstudien 2005-2007. Den stora vikt som läggs på synlighet och politisk aktivism inom gay och lesbiska subkulturer i väst måste i Ryssland förlikas med landets totalitära historia och en alltmer auktoritär samtid. Men även med de traditioner och praktiker som växte fram som en respons på totalitarismen, för att göra livet uthärdligt under Sovjettiden. 

En av de olika mest intressanta aspekterna var förhållandet mellan det privata och det offentliga. Ibland användes den privata sfären som en nästan offentlig mötesplats. Till exempel fanns det en dam som bjöd in alla till sin privata bostad där hon hade böcker som var till för alla som var intresserade, hennes bostad förvandlades till ett offentligt bibliotek. I andra fall skapade man privata sfärer på offentliga platser.

– Samtidigt är den lesbiska subkulturen mer än en samling av korsande kulturella flöden och traditioner. Det är en unik sfär av umgänge och kreativt skapande som har sina egna traditioner i poesi, musik, litteratur och estetik. Symboler, språkliga koder, anekdoter, skämt, stereotyper och genusroller utgör en stor del av subkulturens vardag, säger Katja Sarajeva.

Disputation
Katja Sarajeva disputerar med sin avhandling ”Lesbian Lives, Sexuality, Space and Subculture in Moscow”, professor Ulf Mellström på Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet är opponent. Välkommen till disputationen som äger rum fredagen den 23 september 2011 kl.13.00 vid Stockholms universitet, i hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 10D.

Ytterligare information
Doktorand, Katja Sarajeva, mobil 070-734 31 36, e-post katja.sarajeva@gmail.com,
Professor, Helena Wulff, handledare, tfn 08-16 26 85, e-post helena.wulff@socant.su.se,
Informatör, Nicole Thorén, tfn 08-16 36 35, e-post nicole.thoren@socant.su.se
Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet www.socant.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera