Tema

Kluvna hiv-budskap från kyrkorna i Sydafrika

De flesta Sydafrikanska ungdomar som får hiv smittas genom oskyddat sex. Alla samhällssektorer, inklusive kyrkorna uppmanas att delta i arbetet med att förhindra spridningen av sjukdomen. I sin avhandling har Elisabet Eriksson sett att kyrkornas information fokuserar främst på moraliska aspekter av sexualitet men att ungdomar bör ha mer nytta av information om olika hiv-förebyggande metoder.

Hiv-epidemin i Sydafrika där ca 5.6 miljoner människor lever med hiv är den största i ett enskilt land. Bland ungdomar i åldersgruppen 15-24 år är 8.7 procent smittade. Heterosexuell smitta är vanligast och de flesta ungdomar smittas genom oskyddat sex. För att förhindra spridningen av hiv uppmanas alla samhällssektorer att delta i det hälsofrämjande arbetet, inklusive kyrkorna. I Sydafrika räknar sig cirka 80 procent som kristna. Historiskt sett har kyrkorna även varit en del av problemet på grund av kyrkornas oförmåga att hantera frågor kring sexualitet.

Elisabet Eriksson har i sin avhandling undersökt hur kyrkorna i Sydafrika arbetar med förebyggande insatser bland ungdomar för att minska spridningen av hiv. För att få en samlad bild av kyrkornas arbete inkluderades både kyrkoledare och ungdomar i provinsen KwaZulu-Natal. Tre samfund valdes ut för att återspegla mångfalden av de kristna kyrkorna, den Romersk Katolska kyrkan, Lutherska kyrkan, och Assemblies of God, motsvarande Pingstkyrkan.

Resultatet visade en komplex bild där kyrkoledare var ambivalenta angående budskapen för att påverka unga människor och göra dem medvetna om risken för hiv. Ledare som hade deltagit i utbildning om hiv hade i större omfattning ordnat preventionsprogram för ungdomar i sina kyrkor, även om dessa totalt sett var få.

Avhållsamhet från sex före äktenskapet var det främsta preventiva budskapet från kyrkorna till ungdomar angående hiv. Relativt få ungdomar angav att de fick information om trohet till en partner, vikten av att testa sig för hiv, eller om kondomer. I en jämförelse mellan samfunden framkom att lutherska och katolska ungdomar hade fått mer information om hiv i kyrkliga ungdomsgrupper än ungdomar från pingstkyrkan. De flesta hade erfarenhet av en relation och insåg att de möjligen kunde drabbas av hiv.

– Informationen till ungdomar ger intrycket av att fokusera på moraliska aspekter av sexualitet när ungdomar bör ha mer nytta av information om olika hiv-förebyggande metoder. Ungdomar i kyrkorna bör ges möjlighet att diskutera en positiv syn på sexualitet. Samtidigt behövs stöd och fortbildning till lokala kyrkoledare för att de ska kunna hantera konflikten mellan kyrkans värdegrundsfrågor och deras vilja att hjälpa ungdomar som påbörjar en sexuell relation, säger Elisabet Eriksson.

Elisabet Eriksson är verksam vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Avhandlingen “Christian Communities and Prevention of HIV among Youth in KwaZulu-Natal, South Africa” försvaras den 23 september 2001. Läs mer om avhandlingen.

För mer information kontakta Elisabet Eriksson, tel: 073-958 63 92, e-post: elisabet.eriksson@kbh.uu.se

Kluvna hiv-budskap från kyrkorna i Sydafrika

 lästid ~ 2 min