Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2011

Långlivad växt ger nya upptäckter om åldrande

Växter och djur blir inte alltid svagare ju äldre de blir. Detta visar en ny studie av växten Borderea pyrenaica som växer på hög höjd i Pyrenéerna. Borderea pyrenaica visar inga tecken på försvagning under sitt flera hundra år långa liv, utan verkar tvärtom bli starkare.

Forskarna Johan Ehrlén och Johan Dahlgren från Stockholms Universitet och María Begoña García från Instituto Pirenaico de Ecología har mätt tillväxt, överlevnad och reproduktion hos sjuhundra individer av Borderea pyrenaica under fem år.

— Växten Borderea pyrenaica verkar inte åldras, eller rättare sagt verkar inte åldrande ha negativa effekter på den här växten. Ingen av de studerade demografiska parametrarna försämrades med ökad ålder och äldre individer bidrog mer till framtida populationstillväxt än yngre individer, säger Johan Dahlgren.

Negativa effekter av åldrande har påvisats bland flera olika växter och djur men de senaste åren har det uppmärksammats att djur och växter inte nödvändigtvis blir svagare ju äldre de blir.

— De här resultaten visar att effekter av ökad ålder skiljer sig mycket mellan arter och ger stöd åt nya teoretiska modeller som har visat att sambandet mellan naturligt urval och åldrande är mer komplicerat än vad man tidigare trott, säger Johan Dahlgren.

Den nya studien är publicerad i tidskriften Journal of Ecology och uppmärksammades dessutom i senaste numret av Nature. Borderea pyrenaica är en småväxt ört som förekommer på steniga sluttningar i Pyrenéerna och individer av den här arten kan bli över 300 år gamla. Eftersom ärr från stjälken på jordstammen bildas varje år kunde åldern för varje individ fastställas vid studiens slut.

För mer information kontakta gärna:
Johan Dahlgren, johan.dahlgren@botan.su.se, 08-16 12 05, 0736 63 57 12
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera