Artikel från Lunds universitet
14 september 2011

Vad 11 september har betytt för internationell sjöfart

Terrorattackerna den 11 september har fått konsekvenser för internationella regelverk. Genom nya lagar kring sjöfartsskydd har USA flyttat ut sina gränser och låter andra länder utgöra fronten för att själva undkomma terrorattacker. Det är några av de slutsatser som Mattias Wengelin har kommit fram till i ny forskning från Lunds universitet.

Knappt två månader efter attackerna den 11 september drev USA igenom nya internationellt bindande regler för sjöfartsskydd, den så kallade ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code).

– Eftersom 90 procent av all handel sker till sjöss var det viktigt för USA att snabbt se till att sjöfarten inte fick sin egen 11 september-katastrof, säger Mattias Wengelin.
Tidigare fanns inga bindande regler, bara förslag till åtgärder som utarbetats på 80-talet efter det att Palestinska befrielsefronten kapat den italienska kryssaren Achille Lauro. Dessa förslag föll strax i glömska men dammades av i all hast efter den 11 september 2001. Nu utgör det stommen i det nya regelverket.

Enligt det nya sjöfartsskyddet ska alla industrihamnar omges av stängsel, säkerhetsvakter, bevakningskameror och kontrollsystem för in- och utpassering. Detta har inneburit att industrihamnar, som i vissa städer varit en integrerad del av gatubilden, numer är slutna och otillgängliga för vanliga människor.
– Många hamnarbetare har uppfattat säkerhetsreglerna som överdrivna och absurda, säger Mattias Wengelin. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi har byggt om våra hamnar för att skydda USA mot konsekvenserna av dess egen utrikespolitik.

Bara vissa hamnar får lov att skeppa varor till USA. Göteborgs hamn är en av få europeiska hamnar som har valts ut eftersom den anses sköta säkerheten på ett bra sätt.
– Göteborg agerar tullstation och scannar alla containrar som ska till USA, säger Mattias Wengelin och berättar att detta har inneburit en konkurrensfördel för stadens hamn.

Mattias Wengelin har studerat hamnar och intervjuat hamnarbetare i Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Södertälje etc.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:
042-35 66 39, Mattias.Wengelin@ism.lu.se
Mattias Wengelin disputerar snart med avhandlingen Service, Regulations, and Ports, An Actor-Network perspective on the social dimension of the Service Dominant Logic

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera