Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2011

Nationella prov i NO under luppen

Nationella prov i fysik, kemi och biologi har funnits sedan läsåret 2009/2010. Nu ska en grupp Uppsalaforskare i ett nytt forskningsprojekt ta reda på vilken betydelse proven haft för lärarnas undervisning. Snart får cirka 800 lärare i Mälardalen och Sverige en enkät som ingår i studien.

–    Vi vill bland annat undersöka om och i så fall hur införandet av nationella prov i dessa ämnen har förändrat lärarnas syn på vad som ska läras ut och hur, säger Eva Lundqvist, forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och huvudansvarig för studien.

Nationella prov ska vara ett stöd i lärarnas arbete och för elevernas lärande. De ska också utveckla verksamheten i riktning mot de nationella målen. Genom införandet av nationella prov i fysik, kemi och biologi ville regeringen höja resultaten i naturvetenskap, öka måluppfyllelsen och skapa en mer likvärdig betygssättning av elever. Allt detta beskrivs som nödvändigt eftersom svenska elever når sämre resultat i nationella och internationella mätningar än tidigare.

Uppsalaforskarna ska undersöka om, och i så fall på vilket sätt, införandet av nationella prov i de naturorienterande ämnena påverkar lärarnas undervisning. Ändrar de uppfattning om vad som är bra NO-undervisning? Påverkar proven hur lärarna bedömer eleverna? Påverkas elevernas lärande? Forskning om detta saknas nästa helt idag.

I september skickas en enkät ut till lärare verksamma i Mälardalen och i övriga Sverige för att identifiera olika undervisningstraditioner i NO-lärarkåren. Ett urval lärare kommer också att intervjuas och följas i klassrummet. Syftet är att det ska bli möjligt att se om proven påverkat lärare med olika undervisningstradition olika.

Resultaten av undersökningarna kommer att diskuteras i relation till varandra och till den nationella och internationella forskningen om ”scientific literacy”. Scientific literacy handlar om visioner för vad som skall utgöra de kunskaper alla medborgare bör få med sig i naturorienterande undervisning. Studien kommer att bli ett viktigt underlag för att diskutera provens effekter och utveckling, men kommer också att kunna vara ett stöd i lärares yrkesutövning.

Studien finansieras av Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta Eva Lundqvist, forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, tel: 018-471 24 28, eva.lundqvist@edu.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera