Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2011

Människan, vägarna och landskapet

Vägar och järnvägar betyder mycket för människors möjlighet att uppleva olika landskap under färden. Samtidigt innebär dessa transportvägar stora ingrepp i landskapen.

Enligt den europeiska landskapskonventionen, som Sverige nu har ratificerat, måste man beskriva och bedöma landskapet inför olika slags förändringar. Aktörer inom transportsektorn, t.ex. Trafikverket, behöver då veta hur man ska genomföra detta inför planerade byggen av vägar och järnvägar.

Forskare vid SLU:s institution för stad och land går i en ny rapport igenom begrepp och metoder för allmänhetens medverkan i processerna och för landskapsanalys.

Ett landskap definieras i EU-konventionen som ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

En av de bärande tankarna i landskapskonventionen är att allmänheten har rätt att vara med i beslutsprocessen. Det handlar om att hitta bra lösningar, sett ur både befolkningens och myndigheternas synvinkel.

Text: Nora Adelsköld

Kontaktinformation
Läs mer
Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg, http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2011/9/manniskan-vagarna-och-landskapet/

Kontakt
Ulla.Berglund@slu.se, 018-67 25 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera