Artikel från Lunds universitet
22 augusti 2011

Jordärtskockor blir plast

Strax utanför Svalöv i Skåne håller ett bioraffinaderi för att göra kemikalier av jordbruksgrödor på att byggas. Där ska vete, hampa och andra växter omvandlas till kemikalier, plaster, färger, pet-flaskor, förpackningar, bläck, vitaminer och andra produkter som samhället behöver. Idag tillverkas allt detta av råolja.

– Eftersom oljan sinar är det bara en tidsfråga innan det blir en ren och skär nödvändighet att övergå till förnybara råvaror, säger Josefin Ahlqvist, projektkoordinator för Bioraffinaderi Öresund.

Satsningen är ett EU-finansierat Interreg-projekt. Som namnet antyder ingår både svenska och danska deltagare i projektet. Sammanlagt rör det sig om ett tjugotal personer från framförallt Lunds Tekniska Högskola, Danmarks Tekniske Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Representanter från svensk och danskt näringsliv och politik finns med i styrelsen.

Under hösten 2011 beräknas anläggningen stå klar och kunna tas i drift. Till en början blir det mest forskning och testkörningar. Man kommer bland annat att prova med att utnyttja hampa, cikoria och jordärtskockor för att producera kemikalier och bioenergi. Fokus kommer att ligga på att producera kemikalier till konkurrenskraftiga marknadspriser. Av överblivet råmaterial ska man göra biogas, gödsel och djurfoder.

– Jämfört med exempelvis produktion av biogas är det väldigt mycket mer komplicerat att producera kemikalier. Biogas kan man göra av sopor! säger hon.
Anläggningen ska inte bara utnyttjas för universitetens forskning. Även företag som har behov av utrustningen och infrastrukturen ska kunna testa sina egna kommersiella idéer, är det tänkt.

– En tanke med Bioraffinaderi Öresund är ju att få igång en anläggning som kan vara till gagn för näringslivet i Öresundsregionen. Därför är Novozymes och Perstorp med i projektets styrgrupp, säger Josefin Ahlqvist.

Bioraffinaderiet byggs i anslutning till den forskningsanläggning som avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet har inrett i ett ombyggt svinstall.

Detta är ett bioraffinaderi:
Ett bioraffinaderi är en direkt motsvarighet till ett oljeraffinaderi. Ett oljeraffinaderi använder råolja som råvara medan bioraffinaderiet använder förnyelsebar råvara, det vill säga odlingsbara produkter. Precis som i ett oljeraffinaderi kan produkterna från ett bioraffinaderi användas för kemikalieproduktion, bränsle, drivmedel och andra produkter. I Örnsköldsvik finns en forskningsanläggning för att producera drivmedel och bränslen av skogsråvara. Men någon anläggning likt den i Anneberg, i Svalövs kommun, för att göra kemikalier av jordbruksgrödor finns inte i Sverige och knappast internationellt. Det finns många som säger sig vilja ha tillgång till ett bioraffinaderi och nu kommer möjligheten finnas att testa sina idéer i stor pilotskala.

För mer information, kontakta Josefin Ahlqvist, josefin.ahlqvist@oresund.org + 46 46 222 86 20, +46 760 248798 eller Martin Hedström, tekn dr Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola 046-222 75 78, 0705-58 53 11 Martin.Hedstrom@biotek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera