Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 augusti 2011

Ljumt intresse för Norrlands regionalisering

Regionfrågan är inte lika het bland norrlänningar som för några år sedan. Det visar en medborgarundersökning genomförd av forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

4 000 boende i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland fick under hösten 2010 besvara en enkät med frågor om Norrlands regionalisering. En liknande undersökning genomfördes 2008, något som gör det möjligt att jämföra hur opinionen har förändrats över tid.

– Den tydligaste skillnaden är att färre har bestämda åsikter i frågan om att bilda större regioner i norr, säger Anders Lidström, professor och projektledare vid Umeå universitet.
Däremot är en lika stor andel motståndare som år 2008.
– De flesta norrlänningar vill inte ha större regioner utan vill att varje landsting ska bilda en region.

Mer positiva i söder
Skillnaderna i åsikter mellan länen är dock stora.  Liksom tidigare är motståndet mot sammanslagningar störst bland norrbottningar. I Jämtland och Västernorrland är däremot omkring hälften positiva till att bilda större regioner.
– Det mesta tyder på att politikerna kommer att bestämma sig för två regioner – en för Norrbotten och Västerbotten och en för Västernorrland och Jämtland, säger Anders Lidström. Några gränskommuner kan dock komma att byta län.

Minussidan väger tyngre
Trots att en klar majoritet av norrlänningarna är motståndare, är många överens om att större regioner skulle öka landsändans konkurrenskraft, stärka den ekonomiska utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för specialistsjukvård. Men de flesta är också övertygade om att nackdelarna av en sammanslagning överväger, till exempel tror många att demokratin skulle fungera sämre och att delar av regionerna skulle missgynnas.

Läs mer om Norrländsk regionstudie

För mer information, kontakta:
Anders Lidström,
statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
tel: 090-786 61 81, 070-691 32 99
e-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera