Artikel från Göteborgs universitet
17 augusti 2011

Svårt att utvecklas för långtidsinhyrda

Anställda vid bemanningsföretag som tillbringar en lång tid vid samma kundföretag har sämre utvecklingsmöjligheter och ser inte att tiden de arbetar som inhyrd arbetskraft stärker deras möjligheter att få fast arbete.Detta eftersom de mer sällan än de fastanställda får prova eller lära sig något nytt som inhyrda ute på kundföretagen. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

Bemanningsföretagen är en etablerad del av svensk arbetsmarknad, efter att nu ha funnits i Sverige i snart 20 år. Cirka 50.000 årsanställda finns i branschen och bland större arbetsgivare inom privat och offentlig sektor ligger andelen som använder sig av inhyrd arbetskraft på cirka 30 procent. Kvinnor, ogifta och invandrare är överrepresenterade bland bemanningsföretagens anställda.

I både Sverige och i EU delar kund- och bemanningsföretaget på ansvaret för den inhyrda arbetskraften. Bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar för den anställde – inklusive kompetensutveckling, medarbetarsamtal, utvecklingsplan och uppföljning av uppdragen – medan kundföretaget har ett arbetsledaransvar när den inhyrde utför ett uppdrag på kundföretaget liksom ett ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I en artikel i skriftserien Arbete och hälsa redogör Hannes Kantelius, doktorand vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, för en studie med 57 arbetare och tjänstemän, anställda långtidsinhyrda och ordinarie, vid industriföretag, logistikföretag och en statlig myndighet. Vissa av de inhyrda har tillbringat mer än två år vid samma kundföretag.
– Gemensamt för de studerade kundföretagen är att upplärningstiden för inhyrda ofta är lång. Detta riskerar att förta fördelarna med att använda långtidsinhyrda, att få en flexibel arbetskraft som snabbt kan justeras upp eller ner efter behov, säger Hannes Kantelius.

Därför kräver kundföretagen att få behålla samma inhyrde på arbetsuppgifter som kräver så lite upplärning som möjligt, under hela inhyrningstiden. Upplärningstiden är en flaskhals där hög omsättning på inhyrda skapar påfrestningar i den egna personalorganisationen, som måste lära upp nya inhyrda.
Ingen av de inhyrda i studien har haft några utvecklings- eller uppföljningssamtal med det egna bemanningsföretaget i linje med vad arbetsmiljölagen exempelvis säger om anställdas utbildning. De har heller inte kunnat få en omväxling i sina uppdrag på grund av kundföretagens krav att behålla samma upplärde inhyrd.

– Långtidsinhyrda upplever ofta sin tid på kundföretagen som en återvändsgränd. Tiden som inhyrda ger dem inte några kunskaper, kompetenser, erfarenheter, nätverk, kontakter eller liknande som de upplever har stärkt deras anställningsbarhet, det vill säga deras möjligheter att hitta ett annat arbete, säger Hannes Kantelius.
– En annan viktig slutsats är att kundföretagens agerande och krav i väldigt hög grad påverkar bemanningsbranschen och då även inhyrdas utvecklingsmöjligheter.

Undantaget gäller högutbildade tjänstemän med kvalificerade arbetsuppgifter inom produktionsteknik. Den gruppen upplever att tiden som inhyrd har stärkt deras anställningsbarhet, vilket beror på att de fått kvalificerade arbetsuppgifter i linje med sin utbildning. Dock ser även denna kategori inte någon framtid som inhyrd.
Studiens inhyrda liknar mer tidsbegränsat anställda trots att de flesta av dem har en tillsvidareanställning vid sitt bemanningsföretag.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Hannes Kantelius, hannes.kantelius@av.gu.se, 031-786 54 18, 0703-619 095

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera