Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2011

Avgasernas hälsoeffekter på spåren

Hur farliga är de små nanopartiklar som kommer från bilkatalysatorerna för våra lungor? Forskare vid institutionen för kemi, SLU, har nu undersökt detta i samarbete med forskare från Karolinska institutet.

Det är omöjligt att få ut katalysatorpartiklarna, bland annat nanopartiklar av palladium, från bilavgaserna i ren form för att undersöka dem – det kommer med en massa andra ämnen, så att det blir svårt att avgöra vilka som påverkar människans hälsa och på vilket sätt. Men doktoranden Kai Wilkinson och hans forskarkollegor vid institutionen för kemi, SLU, har nu lyckats att i ren form framställa katalysatorpartiklar av palladium med samma ytegenskaper som de partiklar som kommer från en katalysator.

Cellerna i lungornas alveoler visade sig i in vitro-studier ha mekanismer för att skydda sig mot just nanopartiklar. Riktigt små partiklar fastnar nämligen utanför cellmembranet och kommer inte in i cellerna, medan större partiklar lättare kommer in. Väl inne i cellen orsakar de programmerad celldöd. Det betyder att de är giftiga, men inte cancerogena. De nanopartiklar som fastnar utanför cellmembranet ger biokemiska effekter. Vid låga halter av partiklar kan detta leda till att cellernas försvar mot stressfaktorer stärks.

Detta är en av de första studier där kemister, utifrån kunskapen om partiklar, har framställt rena modellfraktioner för studier av hälsoeffekter. Denna nya kunskap bör ge mycket bättre förutsättningar att kunna förutse hur hälsovådliga olika ämnen är i framtiden. 

Mer information
Kai.Wilkinson@slu.se, 018-67 22 24
Gulaim.Seisenbaeva@slu.se, 018-67 29 94, 073-614 31 61
Vadim.Kessler@slu.se, 018-67 15 41

Solution-Engineered Palladium Nanoparticles: Model for Health Effect Studies of Automotive Particulate Pollution. Artikeln är publicerad i tidskriften ACS Nano – världsledande inom nanovetenskap och nanomedicin. Länk till studien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera