Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 augusti 2011

Krigen blir färre — men ökad extern inblandning oroar forskare

Under 2010 minskade antalet konflikter runt om i världen markant. Därmed förstärktes en utveckling som observerats redan 2009. Den uppåtgående trenden i antalet aktiva konflikter som setts sedan början av 2000-talet kan nu vara bruten. Detta framgår av forskningsprogrammet Uppsala konfliktdataprograms (UCDP) nya årliga översikt som just publicerats i tidskriften Journal of Peace Research.

Trots att den observerade utvecklingen tyder på att antalet aktiva konflikter inte längre ökar pågick ändå 30 större eller mindre väpnade konflikter under förra året. Det är dock det lägsta antalet sedan 2003 och sedan får man gå till 1970-talet för att finna ett så lågt antal konflikter.

Mellan 2003 och 2008 ökade antalet konflikter med en tredjedel. En första minskning kunde ses 2009 då antalet sjönk från 37 till 36. UCDP:s rapport täcker alla konflikter sedan 1946.

– Något som ytterligare förstärker den positiva utvecklingen är att även de mest dödliga konflikterna minskade i antal, säger Lotta Themnér, ledare för datainsamlingen inom programmet.

2010 klassades fyra konflikter som krig, vilket betyder att de resulterade i 1 000 eller fler stridsrelaterade dödsoffer under året. Endast en gång tidigare sedan 1946 (1957) har så få krig varit aktiva. De fyra situationerna är välkända från medias rapportering: Afghanistan, Pakistan, Irak och Somalia.

Något som oroar forskarna är dock att den internationella militära inblandningen i interna konflikter ökar. Antalet konflikter där externa aktörer också deltagit har varit högt under flera års tid och 2010 var en fjärdedel av alla konflikter internationaliserade på detta sätt.

– Forskningen visar att konflikter med ett omfattande externt militärt engagemang är svårare att lösa och ofta mer dödliga, säger professor Peter Wallensteen, ledare för programmet.

Han menar att det ibland går att förstå skälen till internationella ingripanden, men fredliga medel kan ofta också ha önskade effekter.

Endast två fredsavtal ingicks under året, vilket forskarna finner anmärkningsvärt lågt. Fredsprocesserna i många av de mest våldsamma konflikterna har inte skördat några framgångar, framhåller Themnér och Wallensteen.

För mer information, kontakta:
Peter Wallensteen, 018-4712352 eller 0706-752679, e-post: peter.wallensteen@pcr.uu.se
Lotta Themnér, 018-4717179, e-post: lotta.themner@pcr.uu.se

Läs artikeln i Journal of Peace Research [Ref 1].
Lotta Themnér, Peter Wallensteen, Armed conflict, 1946–2010, Journal of Peace Research July 2011 vol. 48 no. 4 525-536, doi: 10.1177/0022343311415302

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera