Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2011

Ibland bättre för cellen att inte reglera produktionen av protein

Trots sin ringa storlek kan en cell ibland liknas vid en atlantångare – långsam att vända på om den hamnat ur kurs. I ett tvärvetenskapligt samarbete vid Uppsala universitet har forskare visat hur tidsaspekten begränsar möjligheten till reglering av cellulära processer. Resultaten publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Cellen kan liknas vid ett konditori. Vid tillverkning av tårtor och kakor så är det viktigt att tillgången är i balans med efterfrågan för att undvika att kassera gamla tårtor och kakor i konditoriet och att hyllorna gapar tomma. Cellerna har något begränsade resurser till sitt förfogande för att uppnå balans i tillgång och efterfrågan av alla sina delikatesser – proteiner av olika slag. Dels är tillverkningstiden slumpmässig och dels kan tillverkningstiden leda till kännbara tidsfördröjningar i regleringen av produktionen. När tidsfördröjningen blir stor har illustrationen vuxit till en atlantångare, det vill säga långsam och svårstyrd och kanske något man gör bäst i att inte styra för mycket.

I studien har man kunnat kvantifiera hur noggrant man kan kontrollera produktionen av proteiner när regleringen är tidsfördröjd.

– Det intressanta är att om fördröjningen i reglering är något längre än variationen i efterfrågan så kommer försöken i att reglera produktionen i själva verket motverka sitt syfte och öka obalansen mellan tillgång och efterfrågan. I den situationen klarar sig cellerna bättre om de struntar i att reglera produktionen, säger Andreas Grönlund, forskare vid Matematiska institutionen.

De nya resultaten innebär att man kan förstå hur tidsaspekten i tillverkningskedjan av cellernas olika molekyler och slumpmässigheten i de biokemiska reaktionerna påverkar cellernas reglersystem.

Forskarna som gjort studien är från tre olika vetenskapliga discipliner; Andreas Grönlund (tillämpad matematik), Per Lötstedt (informationsteknologi) och Johan Elf (cell- och molekylärbiologi).

Läs artikeln på Nature Communications [Ref 1] webbplats.

För mer information kontakta: Andreas Grönlund, forskare vid Institutionen för matematik, tel: 0730-477 437, e-post: gronlund@math.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera