Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juli 2011

Ny studie visar samband mellan miljöföroreningar och diabetes

Personer med höga nivåer av bekämpningsmedel och andra miljögifter i blodet har större sannolikhet att få typ 2-diabetes. Det visar en studie med äldre svenskar av som nyligen publicerats i tidskriften Diabetes Care.

Antalet studier som pekar mot att miljögifter och bekämpningsmedel har betydelse för diabetes och andra folksjukdomar ökar, även om sambandet än så länge inte är utrett. De undersökta kemikalierna har högst halter uppmätts i fet fisk och kött. Några av dessa kemikalier, t ex PCB, omfattas idag av omfattande restriktioner i många länder, men har tidigare använts i färger, plaster och i elektrisk utrustning.

– Men de förekommer fortfarande hos befolkningen eftersom de kontaminerat näringskedjorna i vår föda, säger Monica Lind, forskare i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

I den aktuella studien har tidigare indikationer på samband mellan bekämpningsmedel och typ 2-diabetes undersökts närmare. Kemikalierna analyserades i blodprov från 725 äldre svenskar utan diabetes, som sedan följdes under fem år. 36 personer fick under dessa år diagnosen typ-2-diabetes. Efter att ha tagit hänsyn till effekt av vikt, träningsdos och rökning visar forskarna att personer med höga halter av PCB hade upp till nio gånger högre sannolikhet att få diabetes. För andra ämnen fanns ett svagare samband, eller inget alls.

– Antalet fall av diabetes var litet, det behövs större studier för att kunna säga om miljögifter kan orsaka diabetes. Men allt fler studier pekar i samma riktning, säger Monica Lind.

Tidigare studier har till exempel visat samband mellan diabetes och övervikt, högt blodtryck. I den aktuella studien föreslår forskarna hypotesen att långvarig exponering för miljögifter kan påverka bukspottkörtelns insulinproducerande celler och därmed regleringen av blodsockret. Miljögifter lagras i fettvävnad, vilket gör att överviktiga ofta har högre halter.

Studien innebär inte att råden för att minska risken för diabetes förändras.

– Det är fortfarande viktigt att undvika övervikt samt att träna regelbundet, men fynden i vår studie innebär att man inte bör äta alltför stora mängder animaliskt fett och fet fisk och att man helst bör välja livsmedel framställda utan användning av bekämpningsmedel, säger Monica Lind.

Referens: bit.ly/k9xRuK Diabetes Care, online June 23, 2011. http://care.diabetesjournals.org/content/early/2011/06/17/dc10-2116

Studien ingår i den sk PIVUS-studien i Uppsala. http://www.medsci.uu.se/pivus/pivus.htm

Läs mer om forskningen:
För mer information, kontakta Monica Lind, tel: 070-3203066 eller monica.lind@medsci.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera