Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juli 2011

Mekanismen bakom virusorsakade kräkningar identifierad

Varje år dör mer än 800 000 barn i fattiga länder på grund av diarréer och kräkningar orsakade av rotavirus och norovirus, ”vinterkräksjuka”. Forskare vid bland annat Linköpings universitet har nu upptäckt hur kräkningar uppstår vid virusinfektioner och funnit en väg till snabb behandling av dessa barn och andra i riskzonen för uttorkning.

Det är väl känt att virus som rotavirus och norovirus ligger bakom majoriteten av maginfektionerna. Men hur kräkningarna uppstår har varit oklart, och den behandling som stått till buds har varit oral vätskeersättning och intravenöst dropp för att stoppa uttorkning av kroppen.

Nu lägger ett forskarteam, lett av professorer Lennart Svensson vid Linköpings universitet fram resultat som för första gången visar hur virus ger upphov till kräkningar. Man föreslår också en ny effektiv behandling med ett redan etablerat läkemedel, som används mot illamående och kräkningar vid cancerbehandling. Resultaten publiceras i den högt rankade tidskriften PLOS Pathogens.

Vad forskarna funnit är att virusinfektionen och det toxin som utsöndras från infekterade celler retar en typ av känselceller, så kallade enterochromaffina celler, i tarmväggarna. Dessa celler kan via vagusnerven kommunicera med hjärnan.

-Vi har visat att virustoxinet stimulerar cellerna att frisätta serotonin, en signalsubstans som i sin tur kan aktivera hjärnans kräkcentrum, säger Marie Hagbom, laboratorieingenjör på avdelningen för Molekylär virologi vid LiU och förste författare till artikeln i PLOS Pathogens.
Förloppet har studerats dels i cellodlingar där forskarna påvisat att virustoxinet orsakar en frisättning av serotonin, dels på möss där man sett att en rotavirusinfektion i tarmen aktiverar de områden i hjärnan där kräkcentrum finns.

Cancerpatienter som drabbas av kräkningar i samband med cytostatika behandlas idag med ett läkemedel som blockerar serotoninreceptorer. Forskarnas hypotes är att samma läkemedel kan lindra kräkningar orsakade av rotavirus och vinterkräksjuka.

– Den behandling som idag ofta erbjuds är vätskebehandling, en oral salt-sockerlösning som är besvärlig vid frekventa kräkningar. Då intensiva kräkningar gör det svårt att behålla vätska, leder det ofta till att patienter måste behandlas med dropp. Genom att begränsa kräkningarna med detta läkemedel skulle många liv kunna räddas i u-länder, säger Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid LiU.

Nu planeras en omfattande klinisk prövning i Brasilien på barn som infekterats av rotavirus eller vinterkräksjuka. Förhoppningen är att den ska komma igång till hösten. Om resultaten blir positiva kan läkemedlet komma i kliniskt bruk inom en nära framtid eftersom läkemedlet redan är godkänt och etablerat. Vid sidan av den kliniska studien har forskargruppen etablerat en för Europa helt ny djurmodell för att studera sjukdomsmekanismerna.
 
Artikel: Rotavirus stimulates release of serotonin (5-HT) from human enterochromaffin cells and activates brain structures involved in nausea and vomiting av Marie Hagbom, Caludia Istrate, David Engblom, Thommie Karlsson, Jesus Rodriguez-Diaz, Javier Buesa, John A. Taylor, Vesa-Matti Loitto, Karl-Eric Magnusson, Håkan Ahlman, Ove Lundgren och Lennart Svensson. PLOS Pathogens vol 7, issue 7, juli 2011.

Kontakt:
Professor Lennart Svensson, +46 (0)10-1038803, +46(0)708-384462, lennart.t.svensson@liu.se

Laboratorieingenjör Marie Hagbom, +46(0)10-1037324, +46(0)708-401448, marie.hagbom@liu.se
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera