Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2011

Skiftscheman kan leda till bättre hälsa

Skiftarbete ökar risken att utveckla ett flertal sjukdomstillstånd. För att minska de negativa hälsokonsekvenserna är det viktigt att utveckla skiftscheman som minskar belastningen och ger tid för återhämtning. Detta visar flera studier som presenteras vid det stora internationella symposiet om skiftarbete och arbetstider som Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet är värd för.

Skiftarbete leder ofta till störd sömn och rubbade mattider vilket i sin tur leder till störningar av ämnesomsättningen. Flera epidemiologiska studier har även visat samband mellan skiftarbete och risk för att utveckla hjärt-/kärlproblem och åldersdiabetes. Under dagen kommer ett antal studier som har undersökt hur skiftarbete påverkar markörer för metabola sjukdomar att presenteras. Data pekar på att skiftarbete har negativa konsekvenser för sådana metabola riskmarkörer.

– Störd eller kort sömn är vanligt hos många skiftarbetare. Anledningarna är att man ofta måste gå upp mycket tidigt, sova på dagen efter ett nattskift, eller att man har arbetat många skift i följd – som vart och ett medför en viss grad av sömnbrist. Hur snabbt man återhämtar sig från olika arbetsscheman är dock mindre känt, säger John Axelsson, docent vid Karolinska Institutet och verksam inom Stockholm Stress Center vid Stressforskningsinstitutet.

Prof. Dinges från University of Pennsylvania har genomfört ett flertal stora studier med sömnbrist och kommer att gå igenom hur snabbt man återhämtar sig när man varit utsatt för sömnbrist. Under konferensen kommer även en ny norsk studie att presentera data på hur snabbt man återhämtar sig från längre perioder med nattarbete. Dessa data tyder på att det tar mycket lång tid, mer än en vecka, för våra biologiska rytmer att återgå till det normala efter en period med nattarbete.

Det är välkänt att många äldre arbetare får svårigheter att stanna i skiftarbete ända till pension. Delvis verkar detta bero på störd sömn och svårigheter att sova på dagen. I en ny finländsk studie som presenteras på konferensen har man undersökt vilka typer av scheman som underlättar för äldre arbetare. Här visar man att en specifik typ av scheman verkar passa äldre bättre både med hänsyn till minskade sömnproblem och lägre inflammationsaktivitet.

Även om många studier visar på förhöjd risk för skiftarbetare att utveckla ett flertal sjukdomstillstånd, finns mindre kunskap om hur detta är kopplat till dödlighet. Vid kongressen kommer en ny finländsk studie som följt över 4000 arbetare över 20 år att presenteras. Studien pekar på att framförallt kvinnliga skiftarbetare verkar ha en förhöjd risk att dö i förtid.

Ytterligare information
John Axelsson, ansvarig forskare för dagen, tfn 070-213 66 76, e-post john.axelsson@ki.se
Sofia Lagergren, pressansvarig vid Stressforskningsinstitutet, tfn 070-744 55 43, e-post sofia.lagergren@stressforskning.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera