Artikel från Stockholms universitet
29 juni 2011

Att bestämma själv över sin arbetstid är bra för hälsan

Att själv kunna påverka sin arbetstid kan ha en positiv inverkan på hälsan. Flexibla arbetstider innebär att det blir lättare med det så kallade livspusslet vilket minskar stressen och är positivt för hälsan. Detta visar flera studier som presenteras vid det stora internationella symposiet om skiftarbete och arbetstider som Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet är värd för.

– Skiftarbete och övertid försämrar möjligheterna till återhämtning och stör ens sociala liv. Arbetstiderna inkräktar på privatlivet och man upplever att tiden inte räcker till. Detta brukar allmänt benämnas att det blir svårare att lägga det så kallade livspusslet. Vad vi kan se nu är att om det finns en möjlighet att själv påverka sina arbetstider blir det en positiv effekt, säger Göran Kecklund, docent vid Stressforskningsinstitutet.
I dagsläget har cirka 300 000 svenskar som arbetar skift har möjlighet att påverka sina arbetstider. Bland tjänstemän är det vanligt att ha så kallad förtroendearbetstid, vilket innebär att arbetstiden till viss del är gränslös. Möjligheten att påverka sina arbetstider är relaterad till yrke, fler tjänstemän anser sig till viss del kunna bestämma över sina arbetstider jämfört med anställda inom arbetaryrken.

– Om man jobbar mycket övertid eller skiftarbetar kan det innebära att kroppen inte återhämtar sig vilket ökar risken för stressrelaterade sjukdomar. Kronisk stress är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Otillräcklig återhämtning gör även att vi blir mindre effektiva i vårt arbete. Att då kunna påverka sina arbetstider kan vara en positiv motvikt. Det har även visat sig att goda möjligheter att påverka sina arbetstider minskar risken för sjukskrivning och förtidspensionering, säger Göran Kecklund.
Svenska studier pekar också på att hur flexibla arbetstider införs är viktigt. Det kan finnas nackdelar med arbetstidssystem där medarbetaren själv i stor utsträckning bestämmer när man ska arbetet, till exempel att arbetet får en alltför dominerande roll i livet, att konflikter uppstår i arbetsgruppen till följd av att personalgruppen inte kan lösa bemanningskraven och att arbetsgivaren då måste beordra när man ska arbeta, samt att vissa medarbetare föredrar regelbundna och förutsägbara arbetstider. 

– Sammantaget kan det konstateras att graden av egeninflytande över arbetstiden är en central faktor som förmodligen är minst lika viktig som hur mycket man arbetar, säger Göran Kecklund.

Ytterligare information
Göran Kecklund, docent vid Stressforskningsinstitutet, tfn 073-707 89 12, e-post goran.kecklund@stressforskning.su.se
Sofia Lagergren, pressansvarig vid Stressforskningsinstitutet, tfn 070-744 55 43, e-post sofia.lagergren@stressforskning.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera