Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2011

Svenskar äter helst importerade äpplen

Konsumtionen av importerade äpplen dominerar över hela året. Däremot föredrar konsumenterna lök som odlats i Sverige.

För att utveckla den svenska odlingen av frukt och grönt har trädgårdsbranschen velat ta reda på vad konsumenterna tycker om några stora produkter och om de eventuellt är missnöjda med något. Forskare vid SLU i Alnarp har därför genomfört några enkätundersökningar bland svenska konsumenter.

Importerade äpplen utgör 80 procent av konsumtionen. Inte ens under äpplenas högsäsong, september till december, står den inhemska frukten för mer än knappt halva volymen. I äppelenkäten angav 70 procent att de inte tycker att ursprunget framgår tillräckligt tydligt i butiken. Ekologiska och förpackade äpplen kommer inte högt upp på konsumenternas rangordningslista. Smaken prioriteras högst och konsumenterna anser i hög grad att svenska äpplen är godare än importerade. Mjölighet, för lite smak och yttre kvalitet är de vanligaste orsakerna till missnöje.

Trots att tomatkonsumtionen har fördubblats sedan 1982 har den svenska tomatproduktionen minskat. Konsumenternas attityder till tomat kartlades i en annan enkät. Man ville ha en fortsatt utveckling mot fler typer av tomater. För lite smak på tomaterna var en anledning till missnöje, vilket till viss del kan förklaras av att man förvarar dem i kyl eller sval i hemmet, och inte i rumstemperatur.

Sallat odlas både på friland och i växthus. Självförsörjningsgraden är 53 procent på helårsbasis, under säsongen 90 procent och 15 procent av sallaten går då på export. Sallat har utvecklats till en av de mest differentierade varukategorierna. Ökningen av färdiga sallatsmixer är ett uttryck för att konsumenterna vill ha det bekvämt. I sallatsenkäten hade omkring hälften av de svarande särskilt stort intresse för svenska produkter och efterfrågade en tydlig märkning i butik.

Lök är en produkt som är viktig i kosthållet. Konsumenterna tycker att det är viktigt att löken är närproducerad och svenskodlad. Att löken är svenskodlad är betydligt viktigare än att den är ekologiskt odlad. Fyra av fem föredrar fräscht utseende framför mild smak. Mjuk och möglig lök är de i särklass vanligaste orsakerna till missnöje.

Lena.Ekelund@slu.se, 040-41 50 79 Konsumenter om äpple http://pub.epsilon.slu.se/8108/,  Konsumenter om tomat http://pub.epsilon.slu.se/8160/,  Konsumenter om sallat http://pub.epsilon.slu.se/5882/,  Konsumenter om lök http://pub.epsilon.slu.se/8193/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera