Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2011

Mindre försvarsmateriel för pengarna

Enligt en ny rapport från FOI ökar styckkostnaderna för försvarsmateriel mycket snabbt vilket hotar insatsorganisationens storlek.

– Kostnaderna ökar främst i samband med generationsskiften och kostnadsutvecklingen för de studerade materielsystemen har i allmänhet överstigit den allmänna prisutvecklingen med 1 – 7 % per år, säger försvarsekonom Peter Nordlund vid FOI.
FOI har studerat den historiska kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel under efterkrigstiden. Den höga kostnadsutvecklingen är en viktig orsak till att det svenska försvaret inom ramen för tilldelade medel inte kunnat behålla en till volymen oförändrad insatsorganisation.
En fortsatt hög kostnadsutveckling innebär risker för realiserandet av den nu tänkta insatsorganisationen och dess storlek.
Enligt rapporten kan en oförändrad eller minskad anslagstilldelning mötas med en kombination av åtgärder. Det handlar om sänkta kvalitetskrav, förlängda tidsintervall mellan generationsskiften och minskade volymer.
Försvarsmakten bör beakta kostnadsutvecklingen och dess konsekvenser i sin planering. Statsmakterna behöver aktivt följa och värdera kostnadsutvecklingen och dess konsekvenser i diskussioner om försvarsanslag och pris- och lönekompensation.
Även andra länder upplever ökade materielkostnader och betalar dessa genom minskade volymer av såväl personal som materiel. Behovet av anslagsmedel till Försvarsmakten beror därför främst på utvecklingen av hotbilden och försvarssatsningarnas utveckling i omvärlden menar forskarna Peter Nordlund, Janne Åkerström, Bernt Öström och Helge Löfstedt vid FOI.
Ladda ner Kostnadsutveckling för försvarsmateriel och läs mer på www.foi.se.
Kontakt
Peter Nordlund, försvarsekonom, peter.nordlund@foi.se, 08-55 50 38 74, 073-444 7674
Maria Hugosson Bygge, pressansvarig, maria.hugosson@foi.se, 073 – 444 7755

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera