Tema

Från vägdamm till diabetesmedicin

Vägdamm består ofta av mycket små, så kallade nanopartiklar av metalloxider.

Hittills har man inte vetat vad som händer i kroppen när vi andas in dem, men nu har Gulaim Seisenbaeva och Robert Pazik vid SLU visat att metalloxiderna starkt binds till fosfat- och fosfonatgrupper. Sådana grupper finns bland annat i cellmembranen. Fosfolipider i cellmembran och fosfoproteiner bäddar in metalloxiderna i en omgivande krans (korona). På så sätt skyddas kroppen från metalloxidernas potentiellt farliga verkan.

Kunskapen om detta fenomen kan komma att användas när man vill skapa mediciner som långsamt avges till kroppen. Metalloxiderna skulle då kunna beläggas med den verksamma substansen (medicinen), som sakta frigörs. Barndiabetes skulle exempelvis kunna behandlas genom att aminofosfonsyror från sådan medicin agerade som budbärare till cellerna om att producera insulin.

Journal of Physical Chemistry C. (Nanomaterials) 115/2011, http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jp2000656  Gulaim.Seisenbaeva@slu.se, Vadim.Kessler@slu.se, 018-67 15 41

Från vägdamm till diabetesmedicin

 lästid ~ 1 min