Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2011

Styrelsens personliga relation till VD spelar in

Joakim Bång vid Handelshögskolan i Stockholm utreder i sin doktorsavhandling effekterna av personliga relationer mellan styrelsemedlemmar och verkställande direktörer. Rapporten visar att ersättningsbeslut påverkas starkt av styrelsens personliga relationer till VD.

Genom att studera situationer där styrelsemedlemmar i ett visst bolag även är verksamma som VD:ar i andra bolag där VD:n från det första bolaget sitter i styrelsen har Joakim Bång funnit starka indikationer på att ersättningsbeslut i amerikanska börsbolag starkt påverkas av styrelsens personliga relationer till VD:n.
Uppskattningsvis 27 procent av löneförändringar i det första bolaget återgälldas i det andra bolaget. Effekten kan i större bolag vara i storleksordningen en miljon dollar.
 –  Personliga relationer är en aspekt som man traditionellt inte har betonat inom den akademiska forskningen och som visar på vikten av att tygla såväl VD:ns som styrelsens beteende med goda bolagsstyrningssystem, säger Joakim Bång, doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Också de andra två kapitlen i Joakim Bångs avhandling utreder personliga relationer och påverkan på ekonomiskt beteende.
I kapitel två dokumenteras hur fysiskt attraktiva bostadsmäklare kan ta ut en avsevärd premie vid försäljningar av bostäder i Australien. Den ekonomiska effekten är markant och grundar sig i så kallade halo effects, genom vilka omdömen om mäklarna utvidgas till de fastigheter de säljer.
I det tredje och sista kapitlet utvärderas lagstiftning som begränsar insynspersoners möjligheter att handla innan vinstrapporteringar. Joakim Bång finner indikationer på att insynspersonerna anpassar sig till lagen genom att utnyttja sin information till att handla i konkurrerande bolag.
För mer information, vänligen kontakta:
Carina Aspenberg, Kommunikationsdirektör, tel: 0703-969 014
Joakim Bång, doktor, tel: 0721-98 17 44
 
Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera