Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2011

SLU:s forskning på Balsgård flyttas

SLU:s forskningsverksamhet vid Balsgård utanför Kristianstad flyttas till Alnarp. Verksamheten på Balsgård är i huvudsak inriktad mot forskning och förädling av frukt och bär.

SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) forskningsverksamhet vid enheten växtförädling hortikultur – Balsgård – flyttas till Alnarp. Verksamheten på Balsgård är i huvudsak inriktad mot forskning och förädling av frukt och bär. Beslutet omfattar också utredning av övrig verksamhet. Utredningen ska vara klar den 30 september och flytten av forskningsverksamheten sker vid årsskiftet.

Beslutet fattades av fakultetsledningen i början av veckan. De anställda informerades i dag, onsdag. Beslutet om flyttning av forskningsverksamheten till Alnarp fattades dels mot bakgrund av att forskningen inte bedöms vara livskraftig på lång sikt på Balsgård då forskningsmiljön är alltför liten, dels på grund av ekonomiska problem i verksamheten som helhet på Balsgård. Alnarp i Lomma mellan Malmö och Lund är SLU:s huvudort för hortikultur, dvs  universitetets trädgårdsvetenskapliga verksamhet. Cirka 15 anställda berörs av beslutet. Först efter att utredningen genomförts kommer konsekvenserna för övrig verksamhet på Balsgård att klarna.

På Balsgård utanför Kristianstad bedrivs forskning, forskarutbildning, utbildning och utveckling inom genetik och växtförädling. Fokus ligger på frukt och bär men omfattar även prydnadsväxter, t ex rosor och klematis.  En del av verksamheten handlar om att få fram sorter som t ex är härdiga mot sjukdomar eller som har andra positiva egenskaper. Ett exempel är äpple som kan ätas även av dem som är allergiska. Verksamheten på Balsgård omfattar också unika växtmaterialsamlingar och försöks- och demonstrationsresurser.

 På senare tid har man också börjat utveckla funktionella livsmedel, t ex havtornjuice. I anslutning till denna verksamhet finns också resurser för produkt- och processutveckling främst med inriktning mot drycker och livsmedelsförädling i mindre skala.
 – Beslutet innebär ingen förändring av forskningens fokus och inriktning men får naturligtvis konsekvenser för verksamheten och de medarbetare som får sin arbetsplats flyttad, vilket är beklagligt men oundvikligt, säger Tiina Sarap, dekanus för LTJ-fakulteten i Alnarp. Genom att koncentrera forskningsverksamheten till Alnarp skapas en kraftfullare forskningsmiljö som på sikt gynnar hela ämnesområdet.

För ytterligare information:
Professor Tomas Bryngelsson, chef för område växtförädling och bioteknik på Balsgård, tel 040-41 55 68, 070-652 55 68. E-post Tomas.Bryngelsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera